« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Výkres - veřejně prospěšné stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkres - veřejně prospěšné stavby
Á
<br> Horní Slivno % * LEGENDA
<br> Veřejně prospěšné stavby,opatření a asanace
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> 750
<br> 1.5 O O 0 = )L; ' ' VEŘEgNÁ INFRASTRUKTyRA -,-,<,> s MOZNOSTI VYVLASTNENI | UPLATNENI PREDKUPNIHO PRAVA
<br> WD DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
<br> WT.WT TECHNICKÁ INFRASTRFUKTURA
<br> VEŘEgNĚ PROSPĚŠNÁ QPATŘENÍ s MOZNOSTI VYVLASTNENI
<br> ZALOŽENÍ PRVKÚ ÚSES
<br> \ VEŘEgNÁ INFRASTRURTpRA,<,> s MOZNOSTI UPLATNENI PREDKUPNIHO PRAVA
<br> VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
<br> >\ 2,- 4 / //D00' // / kol/3,000 © _ <.>,f' rv Š'!.z ; ' ÍO W Q?
<br> r>
<br> "» A
<br> VU LK280
<br> řesfy
<br> HORNÍ SLIVNO - ÚZEMNÍ PLÁN
<br> ZAZNAM 0 UCINNOST' UPLNE ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ č.1
<br> podle 9 14 odst.2 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>
<br> název VEŘEJNÉ PROSPĚŠNÉ STAVBY,měřítko: číslo P3 Správní orgán,který vydal Změnu č.1: Zastupitelstvo obce Horní Slivno Wkresu- OPATŘENÍ A ASANACE 1 : 5 000 výkresu: pořadové číslo poslední změny: 1 projektant: Ing.aroh.Vlasta Poláčková,Urban|st|cký ateI|er UP-24 ÍNGARCHJMSTAPDLACKWA K Cervenému vrchu 845/2b,160 00 Praha 6 URBAN'ST'ÉKYATEUER
<br> datum nab í účinnosti Změn č.1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> um yt y vedoucí projektant : Ing.arch.Vlasta Poláčková.pořizovatel: Magistrát města XXXXX XXXXXXXX spolupráce: Ing.arch.Zuzana Hrochová
<br>.Zý ':
<br> digitální zpracování: Hydrosoft Veleslavín s.r.o <.>,_ U Sadu 13,162 00 Praha 6 hgdfelef,Ing.XXXXXXXX XXXXXXX e'eS'avm /\ " pořizovatel: Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,L ;? Odbor stavební a rozvoje města podpis a otisk úředního razítka: Ing.XXXXX XXXXXXX oprávněná úřední osoba pořizovatele: referent Oddelen' uzemn'ho PlanOVan' objednatel: číslo zakázky: datum: číslo Obec Horní Slivno duben 2018 Paré:
<br> F
<br> A.L 223 A % 229

Načteno

edesky.cz/d/2748056

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz