« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Výkres - základní členění

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkres - základní členění
LEGENDA
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> Hornl Sllvno % „
<br> Základní členění území
<br> 7— “ ma 7
<br> 1/3 „ LUB
<br> 705/2
<br> m; JL <.>,<.>.<.> JL LS Ě ZASTAVENE UZEMI 750 l
<br> 1 : 5 000 \
<br> H
<br> AL 599/13
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY ZO1
<br> ZASTAVITELNÉ PLOCHY,VE KTERÝCH.lva,PoleNKou PRO RozHODOVANI PRpVERENl ZMEN JEJICH vvuzm UZEMNI STUDII
<br> € % % &
<br> S
<br> r>
<br> M
<br> O
<br> ÍO
<br> r>
<br> za O.% „_ *
<br> lb) : “._ z \,mm,; ] 2 2? A; =.<.>.'.Ě; šÁ—LW 557 za “ % W“ 9- \ ' *i\.4'015 :,\ \ ; Ž„.<.>,_ * 21 1 již g._l 6.“0 T202 132 Q
<br> 96“
<br> 3 JL
<br>.Mís
<br> c:\wx— J&T JL _
<br> /.g g_n“ Q\\
<br> “"—Á '.));
<br> vs— '
<br> Na do/ácf;
<br> HORNÍ SLIVNO - ÚZEMNÍ PLÁN
<br> ZAZNAM 0 UCINNOST' ÚPLNÉ ZNĚNÍ Po ZMĚNĚ č.1
<br> podle 5 14 odst.2 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>
<br> název ' ' ' " ' ' ' "'tko: číslo,<,>,<,> „ „ <.>,<.>,<.> ZAKLADNI CLENENI ZEMI "'e",spravnl organ,ktery vydal Zmenu c.1: Zastupltelstvo obce Hornl Sllvno Wk'esu- U 1 : 5 000 vykresu: P1 pořadové číslo poslední změny: 1 projektant: Ing.arch.Vlasta Poláčková,Urbanistický atelier UP-24 INGARCHJAASTAPDLACKDVA K Cervenému vrchu 845/2b,160 00 Praha 6 URBAN'ST'ÉKYATEL'E“
<br> datum nab í účinnosti Změn č.1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> UP“ yt y vedoucí projektant : Ing.arch.Vlasta Poláčková.pořizovatel: Magistrát města XXXXX XXXXXXXX spolupráce: Ing.arch.Zuzana Hrochová
<br> Zý ':
<br> digitální zpracování: Hydrosoft Veleslavín s.r.o <.>,_ A U Sadu 13,162 00 Praha 6 hgc-Jrotof,i 4 Ing.XXXXXXXX XXXXXXX G'GS'aV'" A L pořizovatel: Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,AL L '? Odbor stavební a rozvoje města EU 4 podpis a otisk úředního razítka: Ing.XXXXX XXXXXXX % oprávněná úřední osoba pořizovatele: referent Oddelen' uzemn'ho PlanOVan' objednatel: číslo zakázky: datum: číslo Obec Horní Slivno duben 2018 Paré: L a; 4 € a *? L
<br> au

Načteno

edesky.cz/d/2748055

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz