« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Koordinační výkres

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Koordinační výkres
Horní Slivno % * LEGENDA
<br> Koordinační výkres
<br> HRANICE ŘESENÉHO ÚZEMÍ
<br>.n as 750 !
<br> HRANICE ZASTAVÉNÉHO ÚZEMÍ
<br> '- ZASTAVITELNÉ PLOCHY 201 '
<br> „.<.>.<.>.<.> OOOOOOOOOO <.>
<br> 1:5000
<br> PLOCHY s ROZDÍLNÝM ZPÚSOBEM VYUŽITÍ
<br> stabilizované plochy plochy změn
<br> BYDLENÍ v bytových domech BYDLENÍ v rodinných domech - venkovské OBČANSKÉ VYBAVENÍ veřejná infrastruktura
<br> OBČANSKÉ VYBAVENÍ tělovýchovná a sportovní zařízení
<br> S
<br> 7/1.<.>.„ „ <.>
<br> a \> > ::,; “wáš“ VW,/kách BÍÉÍĚOAVÚSKÉ VYBAVENÍ > > $$$—č? VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.'.' 53132535; OBYTNÉ
<br> Má;
<br> DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA silniční
<br> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA inženýrské sítě
<br> VÝROBA A SKLADOVÁNÍ
<br> drobná a řemeslná výroba VÝROBA A SKLADOVÁNÍ zemědělská výroba ZELEN na veřejných prostranstvích
<br> ll Z-V1 ll ZELEN --L*u-- na veřejných prostranstvích - specifická
<br> a;
<br> r?
<br> ZELEN soukromá a vyhrazená
<br> PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
<br> EI PLOCHY ZEMÉDÉLSKÉ
<br> “ PLOCHY PŘÍRODNÍ EI PLOCHY SMÍSENÉ NEZASTAVÉNÉHO ÚZEMÍ
<br> Význam indexů funkcí zastoupených v plochách smíšených nezastavěného území:
<br> p= přírodní _ z= zemědělská \ __ |= lesnická '“ v= vodohospodářská stav návrh DOPRAVNI INFRASTRUKTURA SILNICE III.TŘÍDY _ A MÍSTNÍ KOMUNIKACE L _ (É LW,„,UCELOVE KOMUNIKACE ZASTÁVKA AUTOBUSU 8 PARKOVISTÉ ©.<.>.<.> CYKLOTRASY ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY HRANICE BIOCENTER —v—v—v— _______________ HRANICE BIOKORIDORÚ Tl'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l Tl'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l HRANICE OCHRANNÉHO PÁSMA v v v NADREGIONALNIHO BIOKORIDORU INTERAKČNÍ PRVKY LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A OSTATNI LIMITUJICI JEVY GEOLOGIE \\\\\ $““—“_“_“_“_“_“| CHLÚ BEZNO (MÉLNICKÁ PÁNEV) ____________ i._.<.> _.<.> _.<.> _.<.> _.<.> _.<.> _= "“— "“— "'"'_ ""'— +? BILANCOVANÉ LOŽISKO VÝHRADNÍ IE MELNICKA PANEV fo VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ OCHRANNÁ PÁSMA.-l_l— -l_l— -l_l— -l_l— _I_I_ ' VODNICH ZDROJU 3.3TUPNE ___________ l' ' ' ' ' ' ' ' ' ' VŽ HRANICECHOPAV ___________________ kAAAAAAAAAAAu ...

Načteno

edesky.cz/d/2748053

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz