« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Výroční zpráva Obecního úřadu v Rantířově o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sminolta19022711430.pdf [0,45 MB]
Obec Rantířov ICO 0054373
<br> Výroční zpráva Obecního úřadu v Rantířově o poskytování informací podle zákona č.10611999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2018,č.j.Ran 26/02/2019
<br> V souladu s ustanovením © 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím,podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec Rantířov tuto „Výroční zprávu za rok
<br> 2018“
<br> a) počet písemně podaných žádostí o informace O písemných O datová schránka O e—mailových O faxových 0 osobních podání 0
<br> b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br> d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věcí 0
<br> přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
<br> e) přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se O soudními řízeními o právech & povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:
<br> f) poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti O poskytnutí výhradní licence
<br> g) počet stížností podaných dle 5 16a zákona,včetně důvodů O jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> h) další informace vztahující se k uplatňování zákona: 0
<br> Dle š 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: O,— Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou,nej sou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.Počet těchto žádostí není dle ustanovení 5 13 odst.3 zákona č.106/1999 Sb <.>,v platném znění,součástí výroční zprávy o poskytnutí informací <.>
<br> Informace jsou občanům sdělovány prostřednictvím veřejné úřední desk...

Načteno

edesky.cz/d/2747571

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz