« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Změna UP č. 1 - textová část

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna UP č. 1 - textová část
ÚZEMNÍ PLÁN
<br> HORNÍ SLIVNO
<br>
<br>
<br>
<br> ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ č.1
<br>
duben 2018
<br>
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> podle § 14 odst.2 vyhlášky č.500/2006
<br>
<br> Správní orgán,který vydal
Změnu č.1 Územního plánu: Zastupitelstvo obce Horní Slivno
<br> Pořadové číslo poslední změny: 1
<br> Datum nabytí účinnosti Změny č.1: ……………………….<.>
<br> Pořizovatel: Městský úřad XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> podpis a otisk úředního razítka:
oprávněná úřední osoba Ing.XXXXX XXXXXXX
pořizovatele: referent oddělení územního plánování
<br>
<br>
<br>
Zadavatel: Obec Horní Slivno
Horní Slivno 107
294 79 Kropáčova Vrutice
<br> Pořizovatel: Městský úřad XXXXX XXXXXXXX
Odbor stavební a rozvoje města a regionu
<br> Projektant: Ing.arch.Vlasta POLÁČKOVÁ,atelier UP -24 <,>
Na Petynce 84,169 00 Praha 6
atelier: U sadu 13,162 00 Praha 6
<br>
<br>
<br>
Spolupráce: Ing.arch.Zuzana HROCHOVÁ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH
<br> a) Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
b) Koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> b.1 Koncepce rozvoje území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
b.2) Ochrana a rozvoj hodnot území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
<br> b.2.1) Architektonické hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5
b.2.2) Přírodní hodnoty.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/2746859

Meta

Územní plánování   Prodej   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz