« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Informace o konání 4.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 6.3.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 4.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou - 6.3.2019
Obec Rtyně nad Bílinou
<br>
Informace
<br> o konání 4.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> Obecní úřad Rtyně nad Bílinou v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání
<br> 4.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou,svolaného starostou obce
<br> panem Jaroslavem Liškou <.>
<br> Místo konání: Obec Rtyně nad Bílinou – zasedací místnost obecního úřadu
<br> Doba konání: 6.3.2019 od 16.00 hodin
<br> Navržený program:
<br> 1.Určení ověřovatelů zápisu
2.Schválení programu zasedání
I.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
II.Hospodaření obce a mateřské školy za rok 2018 – účetní závěrky za rok 2018
III.Návrh závěrečného účtu za rok 2018
IV.Prodej obecních pozemků na základě vyhlášeného záměru ze dne 6.2.2019
V.Žádost o odkoupení p.č.915/1 k.ú.Velvěty,místní část Kozlíky
V.Různé -/,SOVB plynová přípojka Rtyně 149,Informace o výmazu zástavního práva
MMR ČR na domy Rtyně č.p.46,78,cenové nabídky – bytové hospodářství Rtyně
č.p.78,136,termín VŘ – oprava střechy a fasády Rtyně č.p.45 atd <.>
Diskuse závěr
XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Ve Rtyni nad Bílinou dne 26.2.2019
<br>
Vyvěšeno na ÚD: 26.2.2019
Sňato z ÚD: 6.3.2019

Načteno

edesky.cz/d/2745380

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz