« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Základní škola a Mateřská škola Žalany - Zápis do 1.třídy 2019/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení zápisu 2019
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY RTYNSKÁ 156,417 63 ŽALANY
<br>.<.>.-_
<br> ZGKLBDNÍ ŠKOLE! & Md'E'iSi'tů Snem
<br> ŽalůNY
<br> STANOVENÍ MÍSTA A DOBY ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A KRITÉRIÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKÚ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO PŘÍPAD PŘEKROČENÍ POVOLENÉHO POČTU ŽÁKÚ
<br> V souladu s š 46 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění,stanovuji místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání takto:
<br> pátek 5.dubna 2019 od 14.00 do 18.00 hodin v budově Základní školy a Mateřské školy Žalany,Rtyňská 156,417 63 Žalany
<br> V souladu s š 36 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném
<br> ajiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění,budou žáci přijímáni k povinné školní docházce
<br> do Základní školy a Mateřské školy Žalany,Rtyňská 156,41? 63 Žalany ve školním roce 2019/2020
<br> na základě přihlášky podané zákonným zástupcem v tomto pořadí:
<br> 1.děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy a žáci mající trvalé bydliště v obcích,které mají s obcí Žalany uzavřenou dohodu O společném školském obvodu <,>
<br> 2.ostatní děti.Splní—li dva či více žáků stanovená kritéria,určí se jejich pořadí podle těchto priorit (další se použije,nelze-li rozhodnout podle předchozího):
<br> “ los <.>
<br> V Žalanech dne 25.02.2019 Č.j.: 1/2019/ZŠRŘ
<br> nm
<br> f Mg.XXXXX XXXXX ředitel školy
Leták 1 ročník 2019
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY
<br> RTYŇSKÁ 156,417 63 ŽALANY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
<br> PRO DĚTI NAROZENÉ OD 1.9.2012 DO 31.8.2013
<br>
<br> VÁŽENÍ RODIČE <,>
<br> K ZÁPISU SE MŮŽETE DOSTAVIT DNE 5.4.2019 OD 14:00 DO 18:00 HOD <.>
<br> VEZMĚTE S SEBOU TYTO DOKLADY:
<br> - RODNÝ LIST DÍTĚTE <,>
<br> - KARTIČKU POJIŠTĚNCE <,>
<br> - OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE <,>
<br> - RODIČE – CIZINCI – CESTOVNÍ PAS <,>
<br> Každý zapsaný prvňáček dostane od obce Žalany vybavení do první třídy ve
<br> výši 1.500 Kč <.>
<br> Těšíme se na Vás i Vaše dítě.Pokud Vás zajímá,jak to v naší škole vypadá <,>
<br> navštivte nás!
<br> Kontakty:
<br> Tel: 417 872 282,417 872 594 E-mail: zszalany@volny.cz
<br> Mgr.XXXXX XXXXX,ředitel školy E-mail: simon@zs-zalany.cz

Načteno

edesky.cz/d/2743254

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz