« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hlásná Třebaň 4/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Zápis ze zasedání zastupitelstva 1
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva
<br>
<br>
<br> 1 Zahájení
<br> 1.1 Organizační opatření
<br> Návrh: XXXXX XXXXXX navrhl za zapisovatele Tomáše Snopka a za ověřovatele zápisu Michala Knora a
<br> Kateřinu Gregorvou <.>
<br>
<br>
<br> Usnesení 19/04/1.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Tomáše Snopka a za
<br> ověřovatele Michala Knora a Kateřinu Gregorovou <.>
<br>
<br> Hlasování: Pro (7) T.Snopek,V.Konvalinka,T.Přibyla,J.Krátký,K.Gregorová,M.Knor,J.Valenta <,>
<br> Proti (0).Zdržel se (0)
<br>
<br> 1.2 Program zasedání
<br> Návrh: Starosta T.Snopek předložil návrh programu,který byl zveřejněn.T.Snopek navrhl doplnění
<br> programu o „Pořízení platebního terminálu na obecní úřad“,„Vlajka pro Tibet“,„Portál T-Mapy“
<br> Jednání číslo 4/2019
<br> Datum,čas 18.2.2019 od 19:00
<br> Místo Hlásná Třebaň,budova Obecního úřadu
<br> Přítomni (7) XXXXX XXXXXX,Vnislav Konvalinka,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXX,XXXX XXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXX XXXXXXX
<br> Omluveni (X) XXXXXXXX XXXXXXXX,Vojtěch Musil
<br> Hosté (X)
<br> Zápis zapsal XXXXX XXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu XXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva 2
<br>
<br> „Příspěvek klubu Zvonek“,„Převod hospodářského výsledku MŠ“ Věcná břemena“,„Aukce na
<br> dodavatele energií pro OÚ“ v bodě různé <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br>
<br> • Projektová dokumentace - lávka
<br> • Strategický plán
<br> • Odkup pozemků od společnosti M-Lignum,s.r.o <.>
• Řešení reklamací na budově MŠ Hlásná Třebaň
<br> • Výše stočného pro rok 2019
<br> • Nabídka projektových prací na rekonstrukci veřejného osvětlení
<br> • Různé
o Pořízení platebního terminálu na obecní úřad
o Vlajka pro Tibet
o Převod hospodářského výsledku MŠ
o Příspěvek klubu Zvonek
o Aukce na nákup energií pro OÚ
o Portál T-Mapy
o Věcná břemena
<br>
<br> Hlasování: Pro (7) T.Snopek,V.Konvalinka,T.Přibyla,J.Krátký,K.Gregorová,M.Knor,J.Valenta <,>
<br> Proti (0).Zdrže...

Načteno

edesky.cz/d/2743085

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz