« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Návrh opatření na dřevinách v obecním parku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o kácení dřevin
Vaše žádost ze dne Naše značka Vyřizuje Holohlavy
<br> 18.2.2019 20/2019 Malínský 20.02.2019
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br>
o povolení kácení dřevin dle § 8,odst.1,rostoucích mimo les na pozemkové parcele
<br> č.448/11 – zahrada – obecní park,v katastrálním území Holohlavy a uložení náhradní
<br> výsadby dle § 9,odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny v platném
<br> znění <.>
<br>
<br>
<br> Obecní úřad v Holohlavech,jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 76 odst.1 <,>
<br> písm.a) zákona č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen „zákon
<br> o ochraně přírody a krajiny“) a podle ustanovení § 47 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,v platném znění <,>
<br>
<br> rozhodl povolit
<br>
<br> žadateli Obci Holohlavy,IČo: 00653446 se sídlem Školní 35,Holohlavy,zastoupenou
<br> starostou obce Milošem Malínským skácet:
<br> 1 ks Douglaska (Pseudotsuga menziesii) na parc.č.448/11 v k.ú.Holohlavy,obvodem
<br> kmene ve výšce 130 cm nad zemí 222 cm <.>
<br> 1 ks Topol (Populus italica Nigra pendula) na parc.č.448/11 v k.ú.Holohlavy,obvodem
<br> kmene ve výšce 130 cm nad zemí 220 cm <.>
<br> 1 ks Trnovník akát (Robinia pseudoaccacia) na parc.č.448/11 v k.ú.Holohlavy,obvodem
<br> kmene ve výšce 130 cm nad zemí112 cm <.>
<br> 1 ks Trnovník akát (Robinia pseudoaccacia) na parc.č.448/11 v k.ú.Holohlavy,obvodem
<br> kmene ve výšce 130 cm nad zemí 210 cm <.>
<br>
<br>
<br> Termín kácení v období vegetačního klidu (zpravidla od 01.11.daného roku do 31.3.běžného
<br> roku (2019)) <.>
<br>
<br> a ukládá
<br>
<br> náhradní výsadbu dle § 9,odst.1 zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny
<br> v platném znění v rozsahu počtu kácených stromů s velikostí parkových stromů minimálně s
<br> OBEC HOLOHLAVY
<br> Školní 35
<br> 503 03 Holohlavy
<br>
<br> výškou 130 cm.Pozemek určený k náhradní výsadbě – je rovněž ostatní plocha,parc.č <.>
<br> 448/11 <.>
<br> Náhradní výsadba se odkládá na pozdější termín v sou...
Příloha č.2 - Inventarizace dřevin
Akce:Lokalita náves Holohlavy INVENTARIZACE DŘEVIN Dendrologický průzkum - aktualizace
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,tel.: XXXXXX XXX,e-mail: lenmark@post.cz únor 2019
<br> Název dřeviny Český název
<br> V
<br> e
<br> g
<br> e
<br> t
<br> a
<br> č
<br> n
<br> í
<br>
<br> p
<br> r
<br> v
<br> e
<br> k
<br> T
<br> v
<br> a
<br> r
<br>
<br> k
<br> o
<br> r
<br> u
<br> n
<br> y
<br> Poznámka návrh opatření
<br> 1 Malus cv jabloń S 42 13 2 2,5 0,5 20 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 2 Malus cv jabloń S 62 20/18 2 2,5 0,5 20 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 3 Malus cv jabloń S 35 11 1,5 2,5 0,5 20 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 4 Malus cv jabloń S 51 16 2 2,5 0,5 20 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 5 Malus cv jabloń S 45 14 2 2,5 0,5 30 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 6 Malus cv jabloń S 51 16 2 2,5 0,5 20 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 7 Malus cv jabloń S 58 32 2 2,5 0,5 30 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 8 Malus cv jabloń S 61 19 2 2,5 0,5 20 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 9 Malus cv jabloń S 66 21 2 2,5 0,5 20 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 10 Malus cv jabloń S 63 20 2 2,5 0,5 20 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 11 Prunus slivoň S 28 9 1 2,5 12 30 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 12 Malus cv jabloń 80/79 25/25 2 2,5 0,5 20 - 3 s 3 ovocný sad,pravidelně udržováno řezem průklest
<br> 13 Acer platanoides javor mléč 56 18 2 6 2 - 3 d 2 vidličnaté větvení,kodominantní výhon výchovný řez,odstranění jednoho vrcholu
<br> 14 Prunus avium třešeň obecná 23 7 1 3 2 - - 3 s 2 nálet v skupině keřů odstranění
<br> 15 Prunus avium třešeň obecná 25 8 1,5 3 2 - - 3 s 2 nálet v skupině keřů odstranění
<br> 16 Pinus strobus borovice vejmutovka 42 13 2,5 6 1,5 30 L 4- s 1 prosychá,suché větve...
Příloha č.1 - Návrh opatření
'\\\š'3$ “\\ D \\\\\*\\C \ * :šš šššš „ - & „+ \\ \\š “>,'\\v \ “:* Š\ _ \\Š—L \ A „\; „\.la * X $ %$ “'$ “
<br> OO
Návrh opatření na dřevinách v obecním park
NÁVRH OPATŘENÍ NA DŘEVINÁCH
<br> na akci: Lokalita Holohlavy,náves,areál MŠ
<br> p.p.č.448/1,448/10,448/11,448/15,448/16,448/17 <,>
448/18,448/19
<br>
<br>
<br>
<br> IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
<br> Místo : obec Holohlavy u Smiřic (okr.Hradec králové) p.p.č.448/1,448/10,448/11 <,>
448/15,448/16,448/17,448/18,448/19
<br> Zdůvodnění: AKTUALIZACE DP,NÁVRH OPATŘENÍ
<br> Zadavatel: Atelier Zalubem
Nám.Osvoboditelů 820 <,>
Hradec Králové,50003
<br> Zhotovitel : Ing.XXXXX XXXXXXX
Mudr Ducháčkové XXX
XXX XX Pardubice
<br> tel: 721 360 768
e-mail: lenmark@post.cz
<br> Datum : únor 2019
<br>
<br> Dendrologický průzkum- aktualizace a návrh opatření únor 2019 Holohlavy – MŠ a náves
<br> Na základě předešlého dendrologického průzkumu a jeho revize v únoru 2019 a konzultace s
<br> generálním projektantem ohledně záměru v parku byly vytpovány dřeviny k možnému pokácení
<br> v období vegetačního klidu do XXX.března XXXX.U dřevin s obvodem kmene větším 80cm je
<br> třeba žádat o povolení ke kácení,stejně tak u plochy keřů se součtem větším než 40m2 <.>
<br> Obecně jsou doporučeny ke kácení dřeviny s výrazně sníženou vitalitou v blízkosti cest a
<br> herních prvků,kde hrozí zvýšené bezbečnostní riziko pro člověka.K odstranění jsou proto
<br> doporučeny 2 modříny (č.92 a 95) za objektem prodejny hned vedle cesty,které zůstaly
<br> obnaženy po předchozím prokácení bříz.Dále jsou doporučeny k odstranění zejména akáty v
<br> blízkosti perspektivního dubu ve snaze o jeho uvolnění ze zápoje (č.110,111,106 a 108) <.>
<br> Velice mizerně vypadají některé jehličnany,které není třeba zachovávat do příštího období
<br> (zejména č.115,119,120).Většina ostatních jehličnanů,které neodpovídají charakteru návsi a
<br> z hlediska pěstebního jsou neperspektivní doporučuji také k odstranění,nicméně to je možné
<br> zvážit s ohledem na možné využití větví zejména v období dušiček a Vánoc,proto je v
<br> poznámce uvedeno kácení na další vegetační období klidu (přelom roku 2019/2020,případně
<br> až v období p...

Načteno

edesky.cz/d/2743063

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz