« Najít podobné dokumenty

Obec Pazderna - Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Pazderna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pazderna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

program-4zasedani.pdf
Obec Pazderna
<br> Starosta obce Pazderna
<br>
<br>
<br>
I N F O R M A C E
o konání 4.zasedání Zastupitelstva obce Pazderna
<br>
<br>
Obecní úřad Pazderna v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání 4.zasedání
Zastupitelstva obce Pazderna,svolaného starostou obce Bc.Janem Šeděnkou v souladu
s § 103 odst.5 zákona o obcích <.>
<br>
Místo konání:
<br>
Obec Pazderna – zasedací místnost obecního úřadu,Pazderna č.p.65
<br> Doba konání:
<br>
4.3.2019 od 17:00 hod
<br> Navržený
program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu,zapisovatele a způsobu hlasování
<br>
2) Kontrola usnesení
<br> 3) Schválení programu
<br>
4) Schválení uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi
<br> části pozemku parc.č.348/5 a parc.č.346/2
<br>
5) Schválení uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi
části pozemku parc.č.220 a parc.č.221/2
<br>
6) Schválení uzavření Dohody o vytvoření společného školského
<br> obvodu s Obcí Dobrá
<br>
7) Obecně závazná vyhláška č.1/2019,kterou se stanoví společný
školský obvod základní školy
<br>
8) Různé
<br>
<br> 9) Diskuse
<br>
<br>
<br>
<br> V obci Pazderna,dne 25.2.2019
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
starosta obce Pazderna,v.r <.>

Načteno

edesky.cz/d/2741589

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pazderna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz