« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška stavebního úřadu D. Bousov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška stavebního úřadu D. Bousov
Č.j.MUDB/0471/2019/kra
str.2
<br>
<br>
<br> Městský úřad Dolní Bousov
STAVEBNÍ ÚŘAD 1.STUPNĚ
<br> nám.T.G.Masaryka 1,294 04 Dolní Bousov tel.326396176
<br> stavebni1@dolni-bousov.cz
<br> Spis.zn.:
<br> Č.j.:
MUDB/0419/2019/Kr
MUDB/0471/2019/kra
<br> Dolní Bousov 22.2.2019
<br> Vyřizuje:
M.Králová
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Vojtěch Janků,nar.17.1.1985,Na Radouči 1245,XXXXX XXXXXXXX II,XXX XX XXXXX XXXXXXXX X
(dále jen "žadatel") podal dne XX.X.2019 žádost o vydání změny územního rozhodnutí a změny stavby před jejím dokončením na stavbu:
<br> rodinný dům
Rabakov
<br> na pozemku parc.č.228/2 v katastrálním území Rabakov.Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> · zděný jednopodlažní rodinný dům s obytným podkrovím,asymetrickou sedlovou střechou max.výšky od přilehlého terénu 6,8 m,o půdorysném rozměru obdélníka 16,25 x 10,5 m,umístěný ve východní části pozemku p.č.228/2,a to jeho kratší stranou nejméně 2,35 m od hranice s pozemkem p.č.228/1 a 16,09 až 20,99 m od hranice s pozemkem p.č.225/1
· retenční nádrž dešťových vod a zasakovací štěrková zóna umístěná na pozemku p.č.228/2 západně od rodinného domu
· jímka splaškových vod umístěná na pozemku p.č.228/2 východním směrem od rodinného domu,vše k.ú.Rakakov
Městský úřad Dolní Bousov,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
<br> 2.dubna 2019 (úterý) v 9.00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných na místě stavby.Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou,která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.Po tuto dobu musí...

Načteno

edesky.cz/d/2739291

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz