« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Pozvánka -4.náhradní veřejné zasedání Zasedání Zastupitelstva obce Žiželice na pondělí 4.března 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka -4.náhradní veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žiželice na pondělí 4.března 2019 od 17.00hod.v zasedací místnosti budovy obecního úřadu Žiželice
OBEC ŽIŽELICE
<br> Vážení členové zastupitelstva obce,vážení občané,na základě ustomzmemr 13 92.odst.3) zákona 5.128f20008b.() obcích,ve znčnlpozdefišlclz předpisu.svolávání
<br> 4.— náhradní veřeině ;gseda'nt'Zastupitelstvo obce Žiželice na pondělí 4.břegga 2019 od 1 7:00 hodlgt v zasedací místnosti budovy obecního úřadu Žiželice
<br> Program:
<br> Zahájení
<br> Volba zupiso vatele
<br> Volba zapisovatele v souladu sjednact'm řádem zasutpltelstvo Volba ověřovatelů zápisu
<br> Schválenl program
<br> Kontrola a schvaleni zápisu a usnesení ze dne 27.12.2018 Kona-ola všech zápisů od roku 2014 do roku 2018
<br> POHŘMF—SNNĚ—
<br> zoteplent'- rošgr— obsluha) pro poďebu občanů Žiželtic 9.Kontrola a schválení zápisu o usment' ze dne 18.1.2019
<br> Zajištění toku odpadních vod do centrální ČOV v Žižellct'clt :: jejt' zprovoznění (bakterie —
<br> l0.Předání majetku obce Žiželice hmotně odpovědnou osobou - původním starostou
<br> nosatpujícl starostce hmotně odpovědně osobě.Předámcl protokol
<br> H.Předání majetku obce Žiželice odfutpujtt'l starostkou a hmotně odpovědnou osobou odpovědné osobě mlstostarostce o oprtž vněné osobě.Předávací protokol.Za účelem vykonu
<br> práv členů druhé inventarizační komise :: hmotně odpovědné osoby <.>
<br> l2.Odvolání“ místostarosthy jako hmotně odpovědně osoby z invemáučnl komise pro možný
<br> střet zájmů 13.Doplnění druhé ln venturlzačnl komise 14.Odvolání dvou členů prvnmr inventarizační komise zvolených usnesením dne 27.122018 15.Činnost orgánu obce
<br> ló Účetní závěrka za rok 20l8 sestavená lt rozvahovému dni 31.12.2018,za účelem stanovenl nutných výdajů obce Žiželice do pravidel rozpočmvělto provizoria zajišt'ujlct' chod obce (elektřinu,chod obecního úřadu,_nmkčnost centrální čistírny atd ) do doby schválenl
<br> rozpočtových pravidel pro rok 2019
<br> 17.Pravidla rozpočtového provizoria obce Žiželice ode dne 4.2.20l9 stanovených : potřeb
<br> obce — výdajů obce v roce 20! 8 plynoucí z učetnlcwl a účetní závěrky 2018
<br> 18.Určen...

Načteno

edesky.cz/d/2738540

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz