« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Usnesení č. 3/2019 ze dne 18.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.3/2019 ze dne 18.1.2019
Obec Ziželice Žiželice č.p.7,438 01 Žatec
<br> - Výpis usnesení ze Zápy: č.3/2019 z veřejného zasedání Wupítelstva obce Zižeíice konaného dne 18.I.2019 od 1 7.00 hodin na 1m Žiželice
<br> Usnesení & 2019516!r o řádném wvšenípozvánky bylo přijalo.Usnesení č.20! 9/5972,že zapůsovolelkou bude pí.XXXXXX XXXXXXX,bylo schváleno <.>
<br> Usnmení č.XXX 9/3/3,že ověřovacím zápisu budou Mgr.XXXX XXXXXXXXXXX :: p.Jarosiovo XXXXX mi XXXX sch váleno <.>
<br> Usnesení č.XXXX/X/Xa) doplněm'pmgmmu :: Razpočfovou změnu (ES/2018 bylo přijato.Usnesení č.201 9/3/4b) doplnění programu 0 Plán hospodářské činnosn' byfo přijato.Usnesení č.20198/5 — schválení programu bylo přijato <.>
<br> Usnesení č.2019/3/6 — rozpočtová změnu 5.60018 byla přijata <.>
<br> Usnesení č.2019/3/7 — doplněni ínveutaňzoční komise o tyto čerty: R.Hykfan,J.Mango vá,Mgn B.Křištincová bylo schváleno <.>
<br> Usnesení č.20198/8 - rozpočtová změna & 5/2018 byla přijata <.>
<br> Usnesení č.2019/30 — plán hospodářské činnom'í na XXX XXX přijat <.>
<br> Místostarostka obce: „.<.>,_ ? - „-,ný __
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXXX „<%/(“a [Za/(AČR ' " v Žiželicich dneuáž.<.> /.ř/f/Í? Ověřovatel: '; /
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX.ž.<.> „MU.á.- v Žížehcr'ch dne-azda,FZ./9
<br> OVnžřovareI :,Mgr.Běla Křišrincová.<.>
<br> \: Žiželicích dne: JČQÁ „!&/?
<br> Kwěšeno:
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/2738538


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz