« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Usnesení z ustavující schůze zastupitelstva ze dne 2. 11. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
5 | 'ď' OBECNÍ ÚŘAD ŽlŽELlCE
<br> USNESENÍ,ZE ZÁPISU z USTAVUJíCj SCHÚZE OBECNIHO ZASTUPITELSTVA ZIZELICE ZE DNE 2.11.2018
<br> Zastupitelstvo obce Žiželice schvaluje:
<br> kul
<br> Složení slibu zvolených členů zastupitelstva.slib složilo všech 6 zastu pitelú <.>
<br> Ověřovatele zápisu ustavující schůze: p.Be.Helenu Makukovou a p.Jiřího Kota,zapisovatele zápisu: Dagmar Šultysovoo
<br> Program ustavující sch uze <.>
<br>.u.jednoho místostarostu
<br> b.uvolněnou funkci pouze pro starostu obce
<br> e.zpusob volby starosty a místostarosty bude veřejným hlasováním d.Starostou obce Žiželice byla zvolena paní XXXXX XXXXXX
<br> e.Místostarostou obce Žiželice byla zvolena pani XXXXXXXX XXXXXX
<br> a.Zřízení finančního a kontrolního výboru X min.počtem 3 členů
<br> 1).předsedu linančního výboru pana Kvítka Petra
<br> e.předsedu kontrolního výboru pana Provaznika Jana
<br> tl.členy finančního výboru pani Ja roslavu Mangovou a paní Mgr.Bc.Lenku Mangovou Mottlovou.členv kontrolního výboru pani XXXXXXX XXXXXX a paní XXXXXXXXX XXXX
<br> a.zřízení tříčlenného výboru pro životní prostředí a územní plánování.<.> tříčlenného sportovního výboru a třičlenného kulturniho výboru
<br> b.předsedu výboru pro životní prostředí a územní plánování XXXX XXXXX Hyhlana c.členy výboru pro životní prostřední a územní plánování pani Bělu Klištineovon a XXXX XXXXXXXX Vanyše
<br> d.předsedu kulturního výboru pana Jiřího Kota
<br> e.člena kulturního výboru paní Lenku Urbánkovou
<br> l.'sncwm veřejného zastupitelstva obce Žiželice
<br> 5.odměny neuvolněnýeh členů zastupitelstva La výkon funkce předsedy výboru zastu pitelstva obce ve výši 2 400,- Kč odměnu místostarostky Heleny Makukové ve výši 10 O(llh- Kč
<br> Zastupitelstvo obce Žiželice neschvaluje:
<br> -I.zřízeni osadních výboru
<br> Maku ková Helena místostarosta obce Žiželice
<br> fm ua <,>
<br> XXXXXX XXXXX XXXXXXXX obce Ziželice
<br> X
<br> l.!snescni verejneho zastupitelstvu obc-'.: Žiželice

Načteno

edesky.cz/d/2738537

Meta

EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz