« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/017/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚZSVM Teplice -OZNÁMENÍ o výběrovém řízení s aukcí čís. UTP/017/2019
1394/UTP/2019-UTPM Cj.: UZSVMIUTPÍ1290I2019-UTPM
<br> Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových odbor Odloučené pracoviště Teplice,Husitská 1071/2,415 02 Teplice
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukci čís.UTPIO1712019 & jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Malhostice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona
<br> c.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit sniže uvedeným majetkem podle ustanovení _8; 21 a násl.vyhláškyč 0.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 25.února 2019
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále „prodávaný majetek“) <.>
<br> |.Prodávaný majetek
<br> Pozemky - stavební parcela č.6 o výměře 1223 m,druh pozemku — zastavěná plocha a nádvoří,způsob využití —zbořeniště,způsob ochrany— 0 <,>
<br> - pozemková parcela č.38 o výměře 281 m2,druh pozemku — ostatní plocha,způsob využití —jiná plocha,způsob ochrany — O
<br> vkatastrálním území Malhostice,obec Rtyně nad Bílinou vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Teplice a zapsané na LV c.60000 <.>
<br> Il.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemky se nacházejí v samostatné části obce Rtyně nad Bílinou — Malhosticich.Přístup & příjezd k pozemkům je sjezdem z dálniční komunikace a dále po místní asfaitové komunikaci.Na části pozemku st.p.č.6 se nacházejí rozvaliny a torza původní stavby a kamenných zdí.Pozemky jsou částečně zatravněny.Pozemky jsou volně přístupné <.>
<br> Vyjádření z hlediska územního plánu
<br>.Pozemky jsou dle platného územního plánu vedeny jako plochy kbydleni 154 vyhl.501/2006 Sbl <.>
<br> Liniové stavby
<br>.CETIN (Česká telekomunikační...

Načteno

edesky.cz/d/2737545

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz