« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
I N F O R M A C E
<br>
<br> o konání zasedání zastupitelstva obce Lesná
<br>
<br> Obecní úřad Lesná v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č 128/2000 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje:
<br>
<br>
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LESNÁ
<br>
se koná dne 01.03.2019 od 18:00 hod <.>
<br>
v místnosti kanceláře obecního úřadu
<br>
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu zasedání
<br> 4) Projekt výstavby nové hasičské zbrojnice
<br> 5) Víceúčelové hřiště – průběh výstavby a slavnostní otevření hřiště,výstavba
<br> pergoly
<br> 6) Program obnovy venkova Vysočiny 2019 – využití dotace
<br> 7) Informace z Moravskobudějovického mikroregionu
<br> 8) Dotační možnosti na rok 2019 a dotační výhled
<br> 9) Veřejně prospěšné práce 2019
<br> 10) Odkup pozemku p.č.177/7
<br> 11) Úprava hasičského vozíku
<br> 12) Různé,diskuse
<br> 13) Závěr
<br>
<br> Bc.XXX XXXXXXX
<br> starosta
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: 21.02.2019
Sňato z úřední desky dne: 01.03.2019

Načteno

edesky.cz/d/2734184

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz