« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Výroční zpráva za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva o poskýtování informací - XXX XXXX
<br> XVýroční zpráva za rok ZMB o poskytování informací podle zákona &.Iůúflýýů Sb.<.> o svobodném přístupu k informacím
<br> "v' souladu s ustanovením 55 13 odst.( ]) shora uvedeného zakona zveřejňuje Úbec Karle jako povinný subjekt 1.-'ý1'o-35ní zprávu o své einnosti 1.;oolasli poskytování informací podle shora uvedeného zakona za období od 1.1.2018 do 31.M.EDIE <.>
<br> a) Počet podaných žádosti o informace a počet výdaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: V roce 3113 h_t'lý podany 2 [dve] žádosti.Rozhodnutí o odmítnutí žádosti lícbýio 1r-gfndano <.>
<br> h) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: V roce 3318 nebylo podáno žádne odvolání <.>
<br> c) Opis podstatných častí každého rozsudku soudu a přehled 1to_lí'daúít: Dbee Kotle nesedla t roce EDI 3 žadný soudní spor o poskytnutí íní'otmace u nevzniklý tedý
<br> »; této souvislosti Úhei Karle žadné výdaie <.>
<br> d) Výčet poskýtnutých výhradních licencí: "»" roce 2D [ 8 nebýla poskytnuta žadná výhradní licence <.>
<br> c) Počet stížností podaných podleš loa: "t“ roce 2013 nebyla podána žádná stížnost podle 15 ída zákona <.>
<br> 11 Další informace vztahující se lt uplatňování tohoto zákona: -
<br> 't" Karli dne 31.2.3319 <.>
<br> Út:-ee KABLE 2 Kurie d.553 52 Suita-„rý |C- ooemsH-d.oto.oíoosrssai Tet.ffas' dt“- -'r'.=.mo
<br> Pavel Pat-“lis 3
<br> starosta [I,-f
<br> Ware-seno na úřední desce i elelttronieka.r dne: 21.2,2919
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/2734159

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz