« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Usnesení č. 7/2016 zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení 7/2016
USNESENÍ č.7/2016
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Popovice dne 15.prosince 2016
<br> Zastupitelstvo obce Popovice
<br> l.schvaluje program zasedání
<br> 2.určuje zapisovatelem Janu Nedělovou,ověřovatelem zápisu Romana Kunovjánka a Zdeňka Kočíře,volí návrhovou komisi ve složení XXXX XXXXXXXX a XXXXXXXXX XXXXXX
<br> X <.>
<br> a) schvaluje uzavření smlouvy č.9416002463/4000205299 o podmínkách napojení,o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní,kde nájemcem bude společnost GasNet,s.r.0 <.>,Ústí nad Labem,IČ 272 95 567 <.>
<br> b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy č.89/2016,kde příkazníkem je INVESTA UH,Uh.Hradiště,IČ 262 50 942,a předmětem je zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele PD a výkon inženýrské činnosti na akci „Odkanalizování obce Popovice,dolní část obce“
<br> c) schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Popovice spolkům působícím v obci,a to takto:
<br> TJ Družstevník Popovice bude poskytnuta dotace ve výši 120.000 Kč,spolku TS Popovjánek ve výši 20.000 Kč,spolku SPOT Slunéčko ve výši 20.000 Kč a FS Popovjan ve výši 10.000 Kč.Dotace jsou účelové a jejich využití bude doloženo vyúčtováním ze strany příjemce nejpozději do 1.4.2018
<br> d) schvaluje uzavření smlouvy o zpracování projektové žádostí v rámci výzvy MMR,program Podpora obnovy venkova v roce 2017,kde zhotovitelem projektu je Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXXX,Zlín,IČ XXX XX XXX
<br> X <.>
<br> a) vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2016 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Popovice
<br> b) vydává obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> c) vydává obecně závaznou vyhlášku č.3/2016 o místních poplatcích
<br> 5.pověřuje Radomíra Malinu,XXXXXXXXX XXXX a J...

Načteno

edesky.cz/d/2732272

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz