« Najít podobné dokumenty

Město Brno - VŘ č. 033/2019 urbanista - občanská vybavenost, Odbor územního plánování a rozvoje MMB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VR_033_2019_urbanista_-_obcanska_vybavenost-ke_zverejneni.pdf
Statutární město Brno - Magistrát města Brna
<br>
Tajemník Magistrátu města Brna
v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.033/2019
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> urbanista – občanská vybavenost
s místem výkonu práce: Odbor územního plánování a rozvoje MMB
<br>
<br> Charakteristika pozice:
Urbanista,specialista na občanskou vybavenost: v rámci své funkce sleduje a analyzuje
<br> společensko-urbanistické předpoklady rozvoje města,městských částí a regionu
<br> a shromažďuje k tomu příslušné informace,které následně vyhodnocuje; podílí se na
<br> vypracování oborových rozvojových koncepcí ve spolupráci s příslušnými útvary MMB
<br> a dalšími orgány veřejné správy,sleduje koncepci územního rozvoje města a zpracovává
<br> územní koncepci funkční složky občanské vybavenosti,kterou následně uplatňuje,podílí se
<br> na pořizování ÚAP,sleduje územní rozvoj města dle zásad stanovených v územně plánovací
<br> dokumentaci (ÚPD) a vyhodnocuje uplatňování ÚPD,formuluje územní podmínky pro
<br> zajištění dostupnosti všech druhů občanské vybavenosti (veřejná vybavenost – veřejná správa <,>
<br> zdravotnictví,školství,věda,sociální péče,kultura,ochrana obyvatel a komerční vybavenost
<br> – maloobchod,služby,administrativa),podílí se na věcné (obsahové) náplni pořizování ÚPD
<br> včetně vyhodnocení uplatněných námitek a připomínek a pořizování územně plánovacích
<br> podkladů (ÚPP) v působnosti úřadu územního plánování,vypracovává metodiku pro
<br> zpracování ÚPD a ÚPP <.>
<br>
Bližší informace o druhu práce podá:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,vedoucí Oddělení územní a hospodářské koncepce,tel.: 542 174 112 <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,vedoucí Referátu územní koncepce základních městských funkcí <,>
<br> tel.: 542 174 141 <.>
<br>
<br> Platové podmínky: platová třída 11 – ...

Načteno

edesky.cz/d/2730783

Meta

Územní plánování   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz