« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rantířov konaného 18. 2. 2019 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 18.2.2019.pdf [1,52 MB]
Obec Rantířov Zastupitelstvo obce Rantířov
<br> Zápis zasedání Zastupitelstva obce Rantířov,konaného dne 18.2.2019,od 20:00 hodin v KD Rantířov
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,Martína Smrčková,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Omluveni zastupitelé: —
<br> Přítomni z řad občanů: víz prezenční listina
<br> Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Rantířov (dále jako „ZO“) bylo zahájeno ve 20:00 hodin starostou obce Rantířov Tomášem Novotným <.>
<br> Jako předsedající byl stanoven zastupitel XXXXX XXXXXXX (dále jako „předsedající“) <.>
<br> X) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Mgr.Magdalenu Lavičkovou & XXXX XXXXX Pavlíčka & zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovou.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usneseníč.1/1/19: Zastupitelstva obce Rantířov určuje ověřovateli zápisu paní Mgr.Magdalenu Lavičkavau a XXXX XXXXX Pavlíčka a zapísovatelkou paní Martinu Smrčkovau <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se O
<br> Usnesení č.111/19 bylo schváleno
<br> 2) Schválení a doplnění programu iednání
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění <.>
<br> Návrh programu zasedání:
<br> 1) 2) 3) 4)
<br> 5) 6)
<br> 7)
<br> 8) 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Schválení a doplnění programu jednání
<br> Projednání dodatku č.2 ke smlouvě 07/2012 “OBEC RANTÍŘOV,okr.Jihlava,SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + ČOV“
<br> Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030048575/001
<br> Projednání programu Fondu Vysočiny „Obnova venkova Vysočiny 2019“ Projednání žádosti společnos...

Načteno

edesky.cz/d/2729678

Meta

Stavební informace   Rozpočet   Zákon 106/1999   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz