« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Objednávka oprava kan.přípojky ZŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Objednávka oprava kan.přípojky ZŠ
Hlavní město Praha
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
<br> starosta městské části
<br> 155_31 Praha-Lipence K ODCI 47 1C 24143? www
Praha-Lipence cz mu ligenceťbtiscaii cz tax 25792
<br> 264‘ ze 7257921‘6/
<br> 1* 077/9—18 lng.M.Čižek_
Praha Lipence,2 10.2018
<br> Čj <,>
<br> Subterra a.s.<,>
<br> IČ 453 09 612
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> Koželužská XXXX/X,Praha X
<br> Objednávka „přístavba ZŠ Lipence“ Černoš
ická 168 <,>
<br> oprava kanalizační přípojky
<br> Vážený pane inženýre <,>
<br> na základě vzájemné dohody a potřeb provozu
školy,v souladu se zápisy z kontrolního dne st
<br> avby
<br> „přístavba ZŠ Lipence",objednáváme u Va
ší stavební společnosti:
<br> l.Opravu kanalizační přípojky včetně
vnitřní ležate Části splaskove kanalizace
<br> v přízemi zakladni
<br> Školy
<br> Cena podle položkového rozpočtu bude 2
07.614 Kč + 21%DPH,celkem 251.213Kč
<br> Předání a převzetí přípojky po jejím dokonč
ení se zakreslením do situace do 31.10 201
<br> 8 <.>
<br> Vstup do objektu školy zajistíme ve spoluprá
ci s ředitelkou ZŠ Lipence <.>
<br> Požadovaná zárukat podle zakona min.3
6 měsíců od data převzetí <.>
<br> Fakturace na základě faktury s náležitostmi daňo
vého dokladu se splatností faktury do 2 týdnů po
<br> jejím převzetí,zaslání <.>
<br> Naše bankovní spojení: Česká spořitelna
a.s.Praha
<br> Číslo účtu:
<br> ic:00241431
<br> Pro tuto Činnost nejsme plátci DPH <.>
<br> Fakturujte na: Městská část Praha-Li
pence,K Obci47/ 155 31 Praha 5 - Li
<br> pence
<br> Na základě zákona č.34ll/2()15 Sb.žá
dáme 0 zaslání akceptace objednávky
<br> obratem na
<br> kopii této objednávky (podpis a razí
tko).Při “stavení faktury uvádějte
<br> číslu
<br> objednávky <.>
<br> XXXXXX XXXXX,starosta

Načteno

edesky.cz/d/2729192


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz