« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Smlouva o Dílo-Mydlochova stavební s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o Dílo-Mydlochova stavební s.r.o.
! J ) SMLOUVA o DÍLO ii/znřenzi \e >m_\>lu Usiuiimeni _: 2586 a násl./.C.89 2011 Sb.<.> občanského /1ll\0|lll\[l níže m e(leného dne.měsíce a roku mezi smlm ními stranami.kterými jsou: Objednatel.Městská část Praha-Lipence K ()hci 47.155 31 Praha-Lipence zastoupena: XXXXXX XXXXX.starosta jako objednatel nu mung-mm (dailejen „objednzilelW a I.l1()[0\ itel.\lydlochm'a stavebni s.r.o.Na Sionč 327.284 01 Kutná Hora [(E60934158 |)lČ:('Z(»U934158 zastoupena: XXXXX XXXXX,jednatel jako [lXXXX\ iiel na straně druhe (dálejen _e/hoio\iXel") takto: I.Předmět smlouvy /.lioto\ iiel xe Ahn/uje punc—51 pro objednatele: Zateplení přistavené garáže hasičské zbrojnice (dle (\) n to na \\le náklad ;] nebezpečí a objednatel se [zna/uje lalxio proxedene dilo pi'ex/ii a mpizuil m jeho zliotoxeni cenu podle čl.lll této smloin).ll.Popis díla Áliolm ilel M." honzujc prmesi dilo > potřebnou péči zi \ ujednanem Case.\ souladu xe laikonný mi u omnnimi uplikouMelnými pi*m nimi předpis).(')bjedmnel před podpixem [Cm MHIULH) předal /lioio\iteli Ana/ne podklad) pro pro\ edeni dilu :i to projeldm ou dokumentaci.(,)be x'm|u\ ni su'zin) pon r/uji pi'edaini :1 pi'e\ leti shora n\edenýeh podkladu podpisem leto >mloux_\; /a uutcnlickc x: přitom \)d) pouúuji I) dokument).ktere b_\l_\ opatřen) podpis) m obe smlu\m snim).l)(ile /lioio\i1el prohlašuje.že.se se/námil s předanou dokumeniuei i \ešlxei'ymi dalsimi \luneQ—nosuni >poien_\'mi se 7hoto\enim díla LI t_\to informace poxlo mute objednzuelem po\ ;Úuje za dosiatečne k pi'o\ edem dila.Dilo obsahuje /ejmenu: anepleni prmmcnc garáže hasičske zbrojnice ( dle ('N),Spolu >e mjištčnim \ešlxenwh pram zi uni/munch předmětu \'ešlwre /men_\ \ rezili/nei dilu.Ci připadne \ieeprziee neslučujiei.xe > projeldmou dokumentaci.eenoxou nnbidlxou u.xmlom ou o dílo.budou Laipszin) do 51mebnílio deniku.\\leLlllilGCll) & podepsnn) obema smlux nimi »Ii'nnami.l.I J ' J J ().ll).D ) I.) lll.Cenu Lem slz.; ;\«»g\;1 nc1m \ cl.ll u príl olíuclí Mo smlnm } b_\lu prcdbcmc dohodnum ...

Načteno

edesky.cz/d/2729182


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz