« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Pozvánka na 18.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 18.ZÚK dne 4.3.2019
12022019 28845/2019/KUUK
<br> KUUKI22735120191lNF
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX hejtman
<br> Datum: XX.X.XXXX Evidenční číslo: JID 28845/2019/KUUK,č.j.KUUK/22735/2019/INF
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> vsouladu s š 40 odst.1 č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> svolávám 18.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V.volebním období 2016 — 2020
<br> na pondělí 4.března 2019 od 10.00 hodin
<br> do konferenčního sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje <,>
<br> Velká Hradební 3118/48,Ústí nad Labem
<br> Příloha,Program 18.zasedání Zastupitelstva Usteckého kraje
<br> strana 1 l 1
<br> 18.02.2019 3252412019/KUUK
<br> Illlll llllllllllllllllll
<br> KUUK125433I201SIINF
<br> Program
<br> na 18.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje,V.volební období 2016 - 2020 dne 4.3.2019 od 10:00 hodin v konferenčním sále Kraj ského úřadu Usteckého kraje.<.>
<br> Blok: 01 Zahájení,určení zapisovatelů
<br> Blok: 02 Schválení návrhové a volební komise Blok: 03 Volba ověřovatelů
<br> Blok: 04 Schválení programu
<br> Blok: 05 Pravidelné body
<br> 5.1 Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje 5.2 Kontrola plnění usnesení
<br> 5.3 Zpráva o činnosti__Rady Ústeckého kraje
<br> 5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
<br> Blok: 06 Blok hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka — KH
<br> 6.1 Souhrnná informace o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok 2018 a návrh aktivit Usteckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2019
<br> 6.2 Souhrnná informace o udělení cen Ústeckéo kraje v roce 2018 6.3 Poskytnutí individuální ňnánční dotace z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
<br> 6.4 Poskytnutí individuálních finančních dotací dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář hejtmana - program Rodinné stříbro Usteckého kraje 2019
<br> 6.5 Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář hejtmana - spolupráce UJEP v Ústí nad Labem
<br> Blok: 07 Blok ...

Načteno

edesky.cz/d/2722831

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz