« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI M-KOVO s.r.o., IČ: 25515799, Rantířov 143, 588 41, o poskytnutí informace dle… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí 106§ 1999 M-KOVO.pdf [2,26 MB]
Obec Rantířov ICO 00543730
<br> OÚ Rantířov,Rantířov 78,588 41 pošta Vyskytná nad Jihlavou
<br> Tel.: 567 276 244,e—mail: v rantironvolnyxz
<br> www.obecrantirov.cz
<br> Bankovní spojení : ČSOB a.s.Jihlava,č.ú.:225582144/0300
<br> Č.j.Ran 13/01/2019
<br> M-KOVO s.r.o.Rantířov 143
<br> 588 41
<br> zástupce
<br> JUDr.XXXXX XXXXXX
<br> advokátní kancelář sro
<br> Bubeníčkova XX XXX 00 Brno
<br> Č.j.Ran 14/01/2019
<br> Učastníci řízení:
<br> Datová schránka ID schránky: 68dav54
<br> Rantířov 13.1.2019
<br> M-KOVO s.r.o <.>,IČ: 25515799,Rantířov 143,588 41,zástupce JUDr.XXXXX XXXXXX <,>
<br> advokátní kancelář s.r.o.<,>
<br> Bubeníčkova 42,615 00 Brno
<br> ROZHODNUTÍ
<br> O odmítnutí žádosti M-KOVO s.r.o <.>,IČ: 25515799,Rantířov 143,588 41,o poskytnutí
<br> pozděj ších předpisů
<br> v
<br> informace dle zákona c <.>
<br> 106/1999 Sb.o svobodném přístupu kinformacím,ve znění
<br> Obec Rantířov,jako povinný subjekt dle 5 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“),přezkoumal žádost společnosti M-KOVO s.r.o <.>,IČ: 25515799,Rantířov 143,588 41,(dále jen „žadatel“) o poskytnutí infomace dle zákona o svobodném přístupu k informacím,ze dne 7.1.2019 a v souladu s ustanovením š 15 odst.1 zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodl takto:
<br> Žádost M-KOVO 5.1.0 <.>,IČ: 25515799,Rantířov 143,588 41,o poskytnutí informace ze dne 7.1.2019 se v celém rozsahu
<br> odmítá
<br> 0 d ů v o d n ě ní: Obci Rantířov bylo dne 8.1.2019 doručena žádost žadatele ze dne 7.1.2019 tohoto obsahu:
<br> M - KOVO s.r.o <.>,IČO 25515799 se sídlem Rantířov č.p.143 (dále jen „žadatel ") je na základě přiložené kupní smlouvy,jež je součástí sbírky listin příslušného katastrálního úřadu vlastníkem mimojiné kanalizační přípojky vedoucí přes pozemek parc.č.53 v kat.úz.Rantířov.Umístění přípojky je zřejmě z geometrického plánu 1/16 tehdejšího Střediska geodézie pro Jihlavu,který je rovněž součás...

Načteno

edesky.cz/d/2722773

Meta

Zákon 106/1999   Stavební informace   Rozpočet   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz