« Najít podobné dokumenty

Obec Pitín - Oznámení o zveřejnění záměru prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pitín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

- mapa s pozemkem
19.2.2019 Publikace dat lSKN TÍSk - Ds :SBOmS,323 prvků <.>
<br> bb! m! u.V "
<br> EEK?
<br> _._.35?
<br> http:/lsgi-nah|i2enidokn.cuzk.cz/marushka/print.aspx 1/2
<br> GLOZ ? 'GL
<br> 3" :: Ř Fn“ “B.:'5 m 2 F1" m 2.D.1 o :a- ? c i C N _:r o EL 3 m '“1 : m :|- :: m __ 'o :.: r n) m “o \ ><
<br> 'UWUd 1728 “SU-19991 SO ' NSU.NMSI lĚP 9993!and
Oznámení o zveřejnění záměru prodeje pozemku
OBEC PITÍN
<br> Pitín 18,687 71 p.Bojkovice
<br> V Pitíně dne 19.2.2019 Oznámení o zveřejnění záměru prodeje pozemků V souladu s ustanovením š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,zákona o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje obec Pitín záměr prodat pozemek v majetku obce: - pozemek parc.č.st.53/2 o výměře 253 m2 - zastavěná plocha a nádvoří Pozemekje zapsán u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,katastrální pracoviště Uherský
<br> Brod,na listu vlastnictvíč.10001 pro |<.ú,<.> Pitín <.>
<br> Budoucí majitel na své náklady zajistí zpracovánígeometrického plánu & vklad do katastru nemovitostí <.>
<br> Doba stanovená zákonem na zveřejněníje nejméně 15 dnů před projednáním v Zastupitelstvu obce Pitín <.>
<br> Podle ustanovení zákona o obcích mají zájemci právo sek tomuto záměru vyjádřit & předložit své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny na adresu: Obec Pitín,Pitín 18,687 71 p.Bojkovice nejpozději do 6.3.2019 do 16.00 hodin <.>
<br> XXXXXX XXXXXXX starosta Příloha: mapa s vyznačeným pozemkem Vyvěšeno: XX.X.2019 Sejmuto Bankovní spojení: ČS,a.s <.>,Bojkovice,č.ú.1543036389/0800 IČ: 00291234
<br> Tel/fax: 572 641 332 mail: obecgajpitíncz web: www.pitincz

Načteno

edesky.cz/d/2722193

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pitín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz