« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Suchdol - Záměr č. 4.2019 na pronájem části pozemku parc.č.1607/1 v k.ú. Sedlec-zahrádka, při ul. Ke Kladivům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Suchdol.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_4_pronajem_1607_1_zahr.pdf
Městská část Praha-Suchdol Suchdolské nám.734/3,165 00 Praha—Suchdol
<br> oznamuje
<br> ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 131/2000,o hlavním městě Praze vplatném znění
<br> ZÁMĚR č.4.2019
<br> Rada městské části Praha—Suchdol vyhlašuje záměr na pronájem části pozemku parc.č.1607/1 o výměře 512 m2,k.ú.Suchdol,zahrádka,při ulici Ke Kladívům.<.>
<br> Podminky pronájmu: 1) Nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 2) Cena za pronájem činí 11 Kč za m2 a XXX.X) Při skončení nájmu nájemce pozemek na své náklady vyklidí,tzn.odstraní všechny stavby a zařízení a uvede jej do řádného stavu,pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak.Pokud tak neučiní,bude vyklízení provedeno na náklady nájemce.4) Zahrádka není určena k bydlení.5) Možnost umístění zahradního domku pro potřeby zahrádkářské činnosti o rozloze max.3x3 metry.5) Přednostní pronájem paní M.O <.>
<br> Záměr na pronájem byl schválen usnesením Rady městské částí Praha—Suchdol č.13.2 ze dne 13.2.2019
<br> Poučenk
<br> Podle výše,citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit prostřednictvím podatelny Uřadu MC Praha-Suchdol nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> První den zveřejnění: Doba zveřejnění: 15 dnů
<br> Sejmuto:
<br> otisk úředního razítka
<br> UMC P_SUCH 0434/2019

Načteno

edesky.cz/d/2721958


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Suchdol      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz