« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Zápis a usnesení č. 5/1-2019 z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 7.ledna 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Internet-Zápis rada č.5 z 7.1.2019
RADA Městské části Praha-Lipence – zápis a usnesení č.5/1-2019 ze dne 7.1.2019
<br> 1
<br>
Zápis a usnesení č.5/1-2019
z jednání Rady Městské části Praha-Lipence dne 7.ledna 2019
<br>
Přítomni: XXXXX XXXXX – starostka,XXXXX XXXXXX – místostarostka
<br> radní: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Zapisovatelka: XXXX XXXXXXXXXX
<br> Přizvaní: Mgr.XXXXX XXXXXXX,ředitelka ZŠ
<br> Místo a čas jednání: ÚMČ Praha-Lipence,od 18 hodin do 22.10 hodin
<br>
<br> Program:
<br> A.Z předchozích jednání
<br> B.Nové
<br> C.Organizační
<br> D.Usnesení č.5/1-2019
<br>
bod jednání název obsah,návrhy,závěry předkladatel,zpravodaj,navrhovatel
<br> Údaje o hlasování i jmenovitě
<br> (Cimlerová,Řezník,Tvrdá,Vanko,Žáková) pro proti zdržel se schváleno-neschváleno
<br>
<br> A.Z předchozích jednání
<br>
1/1 Čistírna odpadních vod /ČOV/ Tvrdá
<br> Na novou ČOV bylo zahájeno stavební řízení.V pátek 4.1.2019 proběhla schůzka účastníků
<br> řízení na MHMP.Jakmile bude vydáno stavební povolení,bude vypsáno výběrové řízení na
<br> zhotovitele.Stavba by měla být zahájena v tomto roce.Předpokládané dokončení 2021 <.>
<br> Stavba rozdělená do dvou částí - 1.vlastní čistička a 2.potrubí do Berounky,které prochází
<br> pod soukromými pozemky a jsou tam komplikace s dědickým řízením <.>
<br> S původní ČOV dochází k sousedským problémům - zápach,přetékání odpadních vod na
sousední pozemky,kde kvůli terénním úpravám nemají kam odtékat <.>
Současná čistírna je přetížená mimo jiné i proto,že mnoho domů má svedenu dešťovou
vodu do odpadové kanalizace.Již dříve proběhly kouřové zkoušky a bylo by možné
vlastníky přimět k nápravě na základě nedávné legislativní úpravy.Rada se shoduje v XXX <,>
že je nutné toto co nejdříve začít řešit.Ministerstvo ŽP má vypsaný dotační program
„Dešťovka“,ze kterého lze financovat podzemní nádrže na dešťovou vodu.Místostarostka
se bude informovat na podrobnosti <.>
<br>
1/2 ZŠ Lipence- přístavba Krůtová
Na jednání rady byla přítomna ředitelka ZŠ,která informovala ...

Načteno

edesky.cz/d/2721137

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz