« Najít podobné dokumenty

Obec Chotíkov - Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro stavbu Vodovod Malesice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chotíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro stavbu Vodovod Malesice
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4,Plzeň
<br>
Sp.zn.: SZ MMP/191390/18/LOS Plzeň,dne: 14.2.2019
<br> Č.j.: MMP/048280/19
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne:
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> loskot@plzen.eu
<br> 6iybfxn
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Plzně,odbor stavebně správní,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí <,>
<br> kterou dne 25.7.2018 podalo
<br>
Statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky č.p.1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
<br>
které zastupuje MMP,Odbor investic,IČO 00075370 <,>
<br> Jagellonská č.p.563/8,Jižní Předměstí,304 04 Plzeň <,>
<br>
<br> který zastupuje IK Plzeň s.r.o <.>,IČO 49789066,Kozinova č.p.122 <,>
<br> Hořejší Předměstí,344 01 Domažlice 1
<br> (dále jen "žadatel"),podle § 93 odst.3 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
<br>
na dobu pěti let platnost územní rozhodnutí č.3378 ze dne 18.1.2005 pod č.j <.>
<br> 3947/2004-MMP/STAV-CECH na stavbu
<br> Vodovod Malesice
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích:
<br> - 558/5,603/58,603/55,603/54,603/2,558/102,603/17,603/15,603/16,603/18,603/19,603/20 <,>
<br> 603/21,603/24,603/23,612/3,615/1,617/1,617/20,614/8,614/5,614/7,614/9,614/10,614/11 <,>
<br> 614/12,614/4,614/14,614/1,614/15,614/17,614/18,614/6,614/3 v katastrálním území
<br> Chotíkov <,>
<br> - parc.č.14,53,54/2,55,135,176,195/2,195/3,195/10,234/3,234/5,234/6,283,284,303 <,>
<br> 304/15,305,334/2,334/49,334/63,540/1,540/7,540/10,540/21,540/25,540/26,540/29,1476 <,>
<br> 1631 v katastrálním území Malesice <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Nový vodovodní řad DN 100 mm bude napojen 1 km od obce Chotíkov ze stávajícího řadu
<br> DN 200 mm u silnic...

Načteno

edesky.cz/d/2720360

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chotíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz