« Najít podobné dokumenty

Obec Hřebeč - Záměr č. 1/2019 - pronájem místnosti v DS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hřebeč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pronájem místnosti v DS
OBEC HŘEBEČ nám Draha 75,273 45 Hřebeč,IČ 00234427,tel.312 253 375,e-mail: obethrebeccz
<br> Č.j.: OUHR—102/2019 v Hřebči dne 18.2.2019
<br> Záměr obce č.1/2019
<br> Obec Hřebeč tímto v souladu s š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> zveřejňuje záměr gronaimout
<br> majetek obce Hřebeč — místnost v budově Domu služeb,č.p.1,ul.Kladenská,k.ú.Hřebeč,o výměře 17,1 m2 <.>
<br> Konkrétní podmínky užívání budou sjednány v písemné smlouvě uzavřené mezi obcí a uživatelem <.>
<br> Záměr se zveřejňuje na dobu 15-ti dnů.Občané po tuto dobu mohou předkládat námitky,žádosti a stanoviska k záměru písemně na adresu Obecního úřadu Hřebeč,nám.Draha 75,273 45 Hřebeč <.>
<br> Po uplynutí 15-ti dnů rozhodne ve věci zastupitelstvo obce Hřebeč <.>
<br> XXXXX XXXXXXXXXX / starostka obce
<br> QX'\ <.>
<br> Toto oznámení bylo na úřední desce šiř“ í Úřad HŘEBEČ vyvěšeno dne : 18.02.2019 “CDG Š; 2K7|3 45 Hřebeč sejmuto dne : 06.03.2019 r.' Gdno

Načteno

edesky.cz/d/2718489

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hřebeč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz