« Najít podobné dokumenty

Obec Karle - Usnesení č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Karle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 1/2019
OBEC KARLE Karie -I„ 31802 Svitavy,“ 2
<br> Usnesení č.UIN? ze zagedňni Zastupitelstva obce Karla kunaněhu dne 23.].ZIII'J
<br> Přilumni: XXXXX XXXXXX,Milnš.Fadrný.Milná XXXXX XXXX XXXXXX XXXX Ntwotná.Slania—“tam Kakišuvá.Jan Tnheh XXXXX XXXXXXXXX.Jindřich Hašpl“
<br> Úmluva ni :
<br> Prngram : Projednání Žádosti :) jednuráznvý příspěvek Farní charity l_ilumyšl
<br> | <.>
<br> 2.Prajednáni Záduati p.Š.o koupi pnzemku
<br> 3.Prajednáni Ěádnsli 53.U.a Ř.u knupi pnzernku 4.Projednání Žádnsli 53.N.r:: koupi mzamku
<br> 5.Prajednáni mnžnusii udkaupení prodejny
<br> ů.lnfurmace (: [mapu—darem \: lese
<br> ?.lnfnrnmce & hospodaření větrné elektrárny
<br> E.Disk-„me
<br> ?.Závěr
<br> Kastupitelstvo UhCÉ Kaj-Ic na svém zaaedáni dne 23.1.2Út9
<br> SCHVÁLILU 2) prvni-a_i puzemků EL 1125 — BDI m.? \.- k.ú.Daný Kámen & p.č.EEÚÚ - I'J? m2 1.: kú XXXXX XXXX X.za cenu Hl.- Kein-XX Pra: '? Praxi: D Zdrželu xe: U
<br> HESCHVÁLILÚ 1 : příspěvek pm Farní charitu Lite-1113531 Pro: *) Fru-ati: [) Zdrželu Sc: []
<br> 3) prodej puma-mim p.č.425 v k.ů XXXXX XXXX X-X pani Ř- Pm: *? Pmli: Ú ?Aržcln ae: [!
<br> HERE NA vÉooMt 411 žádost pana N.o koupi pozemku na výstavbu RD s obcí Karle nebo Ústí-ý Kámen Pro: *) Frotí: U Zdrželo se: (]
<br> Sí jednání obce Karle s CÚDP Havlíčkův Brod o možnosti odkoupení prodejny »“ Koríi Pro: 9 Proti: í) ZdržeIo so: [)
<br> (ít zprávu o hospodaření s.- obecních lesích za rok EU! 8 Pro: *) Proti: Ú ldržeio se: [!
<br> Tí zprávu o prom-m UE ve vlastnich-“í obce Karle za XXX XXXX Pro: X Proti: í) Zdrželo se: ti
<br>."?
<br>.»f*""ňíístost.a'rosta starosta Miloš/Jadmý XXXXX XXX s,!

Načteno

edesky.cz/d/2713962

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Karle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz