« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Slivno - Žádost o poskytnutí informace - AMA, s.r.o.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Slivno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AMA odpověď.pdf
<.>.<.> ]—___ OBEC
<br> HORNÍ suvno
<br>,* 32 Obecní úřad: Horní Slivno,čp.107,294 79 Kropáčova Vrutice * % 326391213 * _____ ID Wpak22 * e-maii: homi.slivno©volny.cz * IČO: 00876267 * www.homislivnocz"
<br> kai; dopis ! ze dne: AMA,s.r.o.Naše— znaěka: C-UHS-O4GK2019 _
<br> Voroněžská 144120
<br> 460 01 Liberec 1
<br> Horní Slivno 15.února 2019 Ví,-.;: Cuipověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č.1062'1999 Sb <.>
<br> Obec Horní Slivno v roce 2019 plánuje pouze drobné opravy obecního majetku a má záměr zr „";-emar studií na chodník,opravu domu služeb a připravit projekt splaškové kanalizace.JP.ace těchto záměrů je ovšem závislá na více faktorech — vypracování projektu,stavební pf; ožení- finanční možnosti obce.Pokud bude některý ze záměru realizován,určitě bude vypsané ' rové řízení.kde budou známy všechny Vámi žádané informace.K dnešnímu dní ale ještě 13: nejsou.Pokud byste potřebovali další konkrétní infomace,byly by zpoplatněny hodinovou s;-__._'_:-_)L1235_- Kč <.>
<br> tší _“ „ zive—„vem
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX ? ?
<br> starostka obce
Žádost o poskytnutí informací.pdf
Žádost o poskytnutí informací
<br> Na základě zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
předpisů,vás žádáme o sdělení následující informace:
<br>
Obsah žádosti/dotazu:
<br> V rámci mapování investičních plánů měst,obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP
(registr stavebních projektů),který je určený na podporu stavebníků z celé ČR,Vás
žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města,Krajského úřadu či
obce pro rok 2019.Resp.seznamu investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí,které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022.Případně
jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města <,>
obce,krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory <.>
<br>
U těchto projektů prosím uveďte:
<br> -název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení <,>
popř.výherce
<br> Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2019,pokud obsahuje
podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše <.>
<br> Způsob poskytnutí informací:
-zaslání na e-mailovou adresu: info@amamarketing.cz
<br> Žadatel:
AMA,s.r.o <.>,IČO: 61327557,Voroněžská 144/20,Liberec 1,460 01
<br>
Předem Vám děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem <,>
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
AMA,s.r.o <.>,Voroněžská 144/20,Liberec 1,460 01
Tel.: 484 847 802
E-mail: @amamarketing.cz
V Liberci dne 31.1.2019

Načteno

edesky.cz/d/2713657

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Slivno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz