« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsneseni z veřejného zasedání kanané dne 12.2.2019 289,6 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 1.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 12.2.2019 od 18:30 v knihovně obecního úřadu
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXXXXX Kuchaře a paní
Nikolu Nedvědovou a zapisovatelkou Šárku Jelínkovou <.>
Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo navržený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Rozpočtové opatření č.1/2019
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č.1/2019 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Protokol účetní závěrky za rok 2018 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 5) Inventarizační zpráva dle přiložených příloh za rok 2018
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Inventarizační zprávu dle přiložených příloh za
rok 2018 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 6) Projednání Změnového listu č.4/2018 k výstavbě Kanalizace a ČOV včetně
příloh <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Změnový list č.4/2018 k výstavbě Kanalizace
a ČOV včetně příloh <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 7) Projednání podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi na SFŽP <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 4,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č....

Načteno

edesky.cz/d/2706957

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz