« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Lipence - Žádost podle zákona 106 - Koblasová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Lipence.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost podle zákona 106 - Koblasová
ilgmzz ianmm it
<br> =,<.> x- x <.>
<br>
<br> \lcxlskú Cam Praha l ipcngc
<br> lx' ( Hui J"
<br> 155 U l’rulm
<br> Praha.H) LEW”
<br> \ cc \mlmmzx w prmw/m‘gm \mlwuu
imch mďu \ ulicn‘il [)wl(,ul\1':il\cm_
<br> \alglmluxn.Hmmlmu
<br> \L' \zmxlu mknnn L'.wo WW \h.<.>
\\ \\w'hndncm prixmpu ]\ inlhrmuci
<br> m \in žádám w/pňsmpncm
<br> „;hludujmgh inllwmuu‘
<br> „\
<br> \ rou.- 2”} l \dclii \mrmm pan Pupe
k (Mpix—cm ;„1 i:_5 I „H „M\ntclu
<br> m \_\\C uwdcných ulic.A“ \cdcm
<br> mix—c w \pulupmci \ pmxn/mznulun
rudu priprmi \minmu „ pl'mo/mnm
<br> [\unuii/ucc ;x \ndnxndu \ !Cchtu
<br> uhuch a Ah!! ii \polctnoxii l kempu
! k pudpixn <.>
<br> /;hlnm \ m o \\lcian A111 h} ln \ml
nuw l'kmpolu AhlLiHll (\Ccmc dam
<br> odmlum Ll ušlajuinnuhw.Alu h) I
n
<br> H/zni’cnzl n je plulnzi.\ případů.7
L \minmu Izkmpul ndmiH u/mm
<br> prmnn a.» P«‘\k}lllll1i knplc >I;m«'\\i
\‘h21
<br> ! knxpnlu <.>
<br> lntkwmucu indium pvkanwu‘l \ pzxcn
mc lwrmc.m /;1I\|;1Llc lciL‘IUHiLkL- \}/\
<br> _\ >i ic \_\/\ minu n;! \nšcm ui‘miu
<br> \Hk‘hHC
<br> /;x pmknmlli inhuman pi‘cdcm di‘lxuji <.>
<br>
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
<br> ÚŘAD městské části
<br> 155 31 Praha - Lipence,K Obci 47 fax 257 922 641,telefon 257 921 167
<br> Ol86/í—19 VPraze: 7.2 2019
<br> Hana Koblasova
<br> \
<br> Věc: informace podle zákona č.106/19998b.o svobodném přístupu k informacím
<br> Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb.o
<br> svobodném přístupu k informacím vam sdělujeme.že se nam nepodařilo dohledat zda
<br> byla odeslána smlouva firmě Ekospoí.a.s.(včetně data odeslání a čísla jednacího) o
<br> provozování kanalizace a vodovodu v ulicích Pod Cukrákem,vachalova a Boudova
<br> Dle ústního sdělení zastupce í.Vodohospodařske' společnosti.firma Ekospol odmítla
<br> smlouvu podepsat,písemně stanovisko nemame k dispozici <.>
<br> S pozdravem
<br> XXXX XXXXXXXXXX
<br> tajemnice

Načteno

edesky.cz/d/2704405

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Lipence      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz