« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Pozvánka na 4.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Žiželice na pondělí 18.února 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 4.veřejné zasedání Zastupúitelstva obce na pondělí 18.února 2019
OBEC ŽIŽELICE
<br> Vážení členové zastupttelstva obce.vámi občané.na základě ustanovení 35 92,odst.1) zákona (212852000 Sb.o obcích,ve začni n):dfžfšicb předpisu,svolávám
<br> 4.veřejně gasedtini Zastupitelstva obce Žiželice,<.>.na pondělí 18.února 2019 od 1 7:00 hodin v zasedací mistnosti.OU Ziželice
<br> Program:
<br> Zabájenl
<br> Volba zapisovatele
<br> Volba zapisovatele v souladu sjednaclm řádem zastupitelstva
<br> Volba ověřovatelů zápisu
<br> Schválení programu
<br> Kontrola a schválen! usnesení ze dne 2 7.12.2018
<br> Kontrola všech zapisu od roku 2014 do roku 2018
<br> Zajištění roku odpadních vod do centrální ČOV v Žlželicicb a její zprovoznění (bakterie —
<br> zateplent- rošty- obsluha) pro potřebu občanů Žiželic
<br> 9 Homola a schválení usnesení ze dne 18.1.2019
<br> 10.Předání majetku obce Žiželice hmotně odoovědnou osobou - původním starostou nasmpujlct' starostce hmotně odpovědné osobě.Předdvact' protokol
<br> 11.Předání majetku obce Žiželice adsorpujt'ct' starostkou a hmotně odpovědnou osobou odpovědně osobě mlstostarosfce a oprávněné osobě.Předávací protokol.Za účelem milionu práv členů dnthé inventarizační komise u hmotně odpovědné osoby <.>
<br> 12.Odvolání mlstostarosdty jako hmotně odpovědné osoby : inventarizační konulse pro možný střet zájmů
<br> 13.Doplnění druhé in ventarizačni komise
<br> 14.Odvolani dvou členů prvni inventarizační komise zvolených usnesením dne 27.12.2018
<br> 15.Činnost orgánů obce
<br> 16.Účetní závěrka za rok 2018 sestavená !: rozvahovému dni 31.12.2018,za účelem stanoveni nutných výdajů obCe Žiželice do pravidel rozpočtového provizoria zajišt'ujlcl cbod obce (elektřina,chod obecního úřadu,funkčnost centrální čistírny atd.) do dobv schvaleni rozpočtoch pravidel pro rok 2 01 9
<br> 17.Pravidla rozpočtového provizoria obce Žiželice ode dne 4.<.>.<.> 2019 stanovených " „potřeb
<br> obce— výdajů obce v roce 2018 pbvnoucl : učetnicM a učební závěr-lay 2013
<br> QNŘMF—SHNF
<br> 18.Určeni hmotně oapovědné osoby za mjetek ...

Načteno

edesky.cz/d/2704163

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz