« Najít podobné dokumenty

Obec Oldřiš - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 20.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oldřiš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 20.2.2019
Nzivrh znaku obce Oldfi§
<br> — déleny §panélsky Etit,v horni éervené poloviné tFi vyrfistajici zlaté klasy;
Vdolni poloviné stf'ibrny kvédrovy most sjednim obloukem,v ném na
<br> modrém poli zlaté péleéné kolo <.>
<br>
<br> OBEC OLDŘIŠ
<br> Oldřiš čp.132,569 82 Borová
INFORMACE
<br> o konání zasedání Zastupitelstva obce Oldřiš
<br> Starosta obce v souladu s § 93,odst.1 zákona o obcích svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oldřiš
Místo konání:
Obecní úřad Oldřiš – zasedací místnost obecního úřadu Oldřiš čp.132
<br> Doba jednání:
dne 20.2.2019 od 19.15 hodin
<br> Navržený program:
1.Schválení ověřovatelů zápisu
2.Schválení usnesení z minulého zasedání
<br> 3.Schválení programu
<br> 4.Směrnice na prodej a pronájem obecních pozemků <.>
<br> 5.Žádost o koupi stavebního pozemku č.1635/1 v k.ú.Oldřiš <.>
6.Žádost o koupi části obecního pozemku 471/1 v k.ú.Oldřiš <.>
7.Žádost o koupi části obecního pozemku 2461/1 v k.ú.Oldřiš <.>
8.Rozpočtové opatření č.1/2019 <.>
<br> 9.Vzetí na vědomí rozhodnutí valné hromady společnosti ICOM <.>
<br> 10.Vzetí na vědomí střednědobého výhledu a rozpočtu DSO na rok 2019 <.>
<br> 11.Vzetí na vědomí o bezúplatném převodu kanalizační stoky do majetku DSO <.>
<br> 12.Předložení vyúčtování celkových nákladů na rekonstrukci hasičské zbrojnice <.>
<br> 13.Různé dle došlé pošty,diskuse a závěr <.>
V Oldřiši 12.2.2019
<br>
<br>
<br>
XXXXXX XXXXXXX v.r <.>
starosta obce Oldřiš
<br> Vyvěšeno na úřední desce i el.úřední desce dne: 12.2.2019
Sejmuto z úřední desky i el.úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/2703881

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oldřiš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz