« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 18.února 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
POZVÁNKA
<br> na veřejné zasedání
<br> zastupitelstva obce,které se koná v pondělí
18.února 2019 v 19,00 hod <.>
<br> v zasedací místnosti obecního úřadu
Program: 1.Zahájení a schválení návrhové komise,ověřovatelů,zapisovatele a
<br> programu jednání
<br> 2.Schválení Střednědobého rozpočtu obce Holohlavy na období
<br> 2019 - 2021
3.Schválení Dodatku č.1 k Nájemní smlouvě o pronájmu
<br> nebytových prostor budovy čp.36
4.Schválení OZV č.1/2019 –poplatek za komunální odpad
<br> 5.Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene „ Reko VTL
Trotina - Semonice číslo stavby: 7700071034“
6.Schválení likvidační komise vyřazeného majetku obce pro r.2019
<br> 7.Schválení proplacení nákladů na pořádání kulturních akcí
8.Projednání možného nákupu objektu čp.74 s přilehlými pozemky
<br> 9.Bezúplatný převod pozemků p.č.496/5,496/7,496/8,516,499/4
a 461/3 do majetku obce Holohlavy
10.Nákup odděleného pozemku z pozemku p.č.16
11.Rozpočtové opatření č.1
12.Informace
<br> 13.Diskuse
14.Usnesení
15.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/2703717

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz