« Najít podobné dokumenty

Obec Bělušice - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BĚLUŠICE KONANÉHO DNE 25. 2. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka – zasedání zastupitelstva 25. 2. 2019
POZVÁNKA
<br> Zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce Bělušice,které se koná v souladu s ust,š 93 odst.1 zák.č.128/200 Sb <.>,o obcích,v platném znění.Zasedání se uskuteční 25.února 2019 od 17:30 hodin v Zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělušicích <.>
<br> Program schůze: 1.Zahájení 2.Kontrola zápisu z minulé schůze ÚO Bělušice 3.Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání 4.Schválení programu schůze 5.Schválení příspěvků zapsaným spolkům na činnost 6.Schválení realizace Strategického rozvojového plánu pro obec Bělušice
<br> 7.Informace k žádosti o dotaci na dětské hřiště z programu MMR
<br> 8.Diskuze 9.Usnesení 10.Závěr
<br> Bc.XXXXX XXXXXX
<br> Starosta obce Bělušice
<br> $%
<br> 1 l -UZ- 2019
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br> Jméno a podpis: Bc.XXXXX XXXXXX (Il &%
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> Jméno a podpis:

Načteno

edesky.cz/d/2702660

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz