« Najít podobné dokumenty

Obec Velký Třebešov - VV - opravné rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velký Třebešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.: DLE ROZDĚLOVNÍKU
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-34038/DS/2018-8 (TI)
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství
LINKA | MOBIL: 650
E-MAIL: mteichmanova@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 5.2.2019
<br> Počet listů: 5
Počet příloh: / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 280.13.1,A/10
<br> Opravné rozhodnutí
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst <.>
1 písmene c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (dále jen
stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,vykonávající státní správu dle § 40 odst.3
písm.d) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,a
v souladu s ustanovením § 70 správního řádu,za užití ustanovení § 67 a násl.správního
řádu
<br> rozhodl
<br> o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí,jakož i v odůvodnění
rozhodnutí <,>
<br> vydaného dne 5.2.2019 pod zn.KUKHK-34038/DS/2018-7 (TI),jímž podle ustanovení §
115 stavebního zákona povolil stavbu Česká Skalice - Kleny,oprava silnice v katastrálním
území Svinišťany,Velký Třebešov,Říkov,Česká Skalice,Spyta následovně:
<br> výrok rozhodnutí na straně 1:
<br> „I/14 Česká Skalice - Kleny,oprava silnice“
<br>
<br> 2
<br> odůvodnění na straně 16:
<br> …o vydání stavebního povolení na stavbu: „I/14 Česká Skalice - Kleny,oprava silnice“…
<br> opravuje
<br> v rozsahu chyby v psaní na toto znění:
<br> ve výroku:
<br> „I/33 Česká Skalice - Kleny,oprava silnice“
<br> v odůvodnění:
<br> …o vydání stavebního povolení na stavbu: „I/33 Česká Skalice - Kleny,oprava silnice“…
<br> Odůvodnění:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje v Hradci Králové,...

Načteno

edesky.cz/d/2702635

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velký Třebešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz