« Najít podobné dokumenty

Obec Syrovín - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obec Syrovín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Syrovín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obec Syrovín
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br> spZn.: s _ JMK 72728/2018 OKP c.j.: JMK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./2019
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> obce SYROVÍN,okres Hodonín
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 8.srpna 2018 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 7.února 2019.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Syrovín Syrovín 70,696 84 Těmice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> Kontrolor: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX —- pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Bc.XXXXXXXX XXXXXXX — starosta
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených V š 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení š 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 17.července 2018,a to doručením písemného oznámení územním...

Načteno

edesky.cz/d/2702619

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Syrovín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz