« Najít podobné dokumenty

Obec Rantířov - Pozvánka na ZO Rantířov dne 18. 2. 2019 v 20.00 hod. KD Rantířov (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rantířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZO 18. 2. 2019.pdf [0,26 MB]
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Rantířov dne 18.2.2019 v 20:00 hodin v KD Rantířov
<br> Program jednání:
<br> 1) 2) 3) 4)
<br> 5) 6)
<br> 7)
<br> 8) 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Schválení a doplnění programu jednání
<br> Projednání dodatku č.2 ke smlouvě 07/2012 “OBEC RANTÍŘOV,okr.Jihlava,SPLAŠKOVÁ KANALIZACE + čov“
<br> Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 10300485751001
<br> Projednání programu Fondu Vysočiny „Obnova venkova Vysočiny 2019“ Projednání žádosti společnosti M-KOVO s.r.o.Rantířov 143 k rekonstrukci skladových hal na parcelách č.560,561 a 562 <.>
<br> Projednání poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím společnosti M-KOVO s.r.o.Rantířov 143
<br> Projednání rozpočtového opatření č.12 a 13
<br> Projednání Tříkrálové sbírky 2019
<br> 10) Projednání podání žádosti vydání rozhodnutí o umístění stavby OBEC
<br> RANTÍŘOV,splašková kanalizace + ČOV
<br> 11) Různé 12) Diskuze 13) Závěr
<br> V Rantířově dne 11.2.2019
<br> XXXXX XXXXXXX starosta obce Rantířov
<br> W
<br> Vyvěšeno : 11.2.2019 Sejmuto : 18.2.2019
<br> QĚÍEC HANTÍŘOV 09341 Rantířov ?3 400: 00543730

Načteno

edesky.cz/d/2702542

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rantířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz