« Najít podobné dokumenty

Obec Rtyně nad Bílinou - Usnesení z 3.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou ze dne 6.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rtyně nad Bílinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou dne 6.2.2019.pdf
Obec Rtyně nad Bílinou
<br> Usnesení
<br> ze 3.zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> konaného dne 6.2.2019
<br>
<br> Přítomno: 6 členů Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou
<br> /Bc.XXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXX,Josef
Hliba,X omluven – XXXXX XXXXXXX /
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXX Hlibu a paní
Marii Greplovou <.>
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje následující program 3.zasedání
zastupitelstva obce:
I.Hospodaření obce za rok 2018 /výkazy,závěrečná inventarizační zpráva za rok 2018 apod./
Hospodaření PO Mateřská škola Rtyně nad Bílinou za rok 2018
II.Rozpočtové opatření č.1 – rozpočtové změny pro rok 2019
III.Žádosti o finanční příspěvky pro rok 2019
IV.Žádosti o odkoupení obecních pozemků
V.Různé /kompletní oprava bytu č.1 Rtyně 78,opravy podlah bytů č.3,4 Rtyně 78,VŘ oprava střechy
a fasády Rtyně 45,návrh změny č.2 ÚP,návrh na vyřazení majetku,Směrnice č.1/2019 o poskytování
finančních darů a příspěvků z rozpočtu obce Rtyně nad Bílinou,odpadové hospodářství atd./
VI.Ukončení - diskuze – závěr
Doplněno o body v různé:
* Nařízení č.1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území
<br> obce Rtyně nad Bílinou
* Plánování vybudování kanalizace
* Termín konečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
<br> Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br> * Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje na základě předložených výkazů : výkazy -
Fin 2-12 M,Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát,Příloha,Hlavní kniha,Závěrečná inventarizační
zpráva k 31.12.2018 - hospodaření obce za rok 2018:
Příjmy = 13 305 576,89 Kč
Výdaje = 9 211 896,65 Kč
Financování = - 4 093 680,24Kč
<br> Výnosy = 14 304 829,20 Kč
Náklady = 11 247 938,21 Kč
Hospodářský výsledek = + 3 056 890,99 Kč
Stav na účtech k 31.12.2018 = 7 727 763,4...

Načteno

edesky.cz/d/2702336

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rtyně nad Bílinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz