« Najít podobné dokumenty

Obec Kolšov - Rozpočtové opatření č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kolšov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 1/2019
Obec Kolšov KEO-W 1.11.271 / UCOGx
<br> Rozpočtové opatření č.1 12019 pm “22019
<br> strana: 1 PŘÍJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 3113 2111 000 80 000,00 25 000,00 105 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Paragraf 3113 celkem: 80 000,00 25 000,00 105 000,00 Základní školy * 2) 000000000 0000 6171 2133 000 1 000,00 15 000,00 16 000,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí Paragraf 6171 celkem: 1 000,00 15 000,00 16 000,00 Činnost mistni správy * Org: 0000 celkem: 81 000,00 40 000,00 121 000,00 PŘÍJMY celkem 51 000,00 40 000,00 121 000,00 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 2212 5139 000 10 000,00 6 100,00 16 100,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 4) 000000000 0000 2212 5169 000 40 000,00 5 000,00 45 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 2212 celkem: 50 000,00 11 100,00 61 100,00 Silnice * 5) 000000000 0000 3113 5339 000 0,00 1 800,00 1 800,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizací Paragraf 3113 celkem: 0,00 1 800,00 1 800,00 Základní školy * 6) 000000000 0000 5512 5169 000 2 000.00 20 000,00 22 000,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 5512 celkem: 2 000,00 20 000,00 22 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část * Org: 0000 celkem: 52 000,00 32 900,00 84 900,00 7) 000000000 0005 6402 5364 000 0,00 7 100,00 7 100,00 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústřúro Paragraf 6402 celkem: 0,00 7 100,00 7 100,00 Finanční vypořádání minulých let * Org: 0005 celkem: 0,00 7 100,00 1 100,00 VÝDAJE celkem 52 000,00 40 000,00 92 000,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.1I2019 ad 1) faktura za teplo ZŠ
<br> ad 2) reklamní baner ad 5) příspěvek na LV ZŠ Sudkov
<br> ad 6) upevnění sirény
<br> V souladu s ustanovením © 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> __ ! Schváleno-u...

Načteno

edesky.cz/d/2702321

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kolšov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz