« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
ť UDec Hiasna Henan ;
<br>,Došío * % ?? „ZJ/f | il.!ĚLŽŽĚÉÉTQŽŽá_j
<br> íit Beroun “— '—*—“" '
<br> Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum Číslo jednací Spisová mačkat Vyřizuje -' telefon E-ít-„a-J 29 OI 2019 MBE/BJ933I2018/DOPR-Mlj 201/2019IDOPR Miláček! 311654326 MW
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA,_ OPATRENIOBECNEPOVAHY,STANOVENI PRECHODNE UPRAVY PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti společnosti 02 stavby s.r.o <.>,sídlem Důl Libušín 940,276 06 Libušín,IČ 0568282? a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-297642-2/ČJ-2018-010206
<br> stanovuje
<br> podle 5 77 odst.1 písm.c) uikona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle 9 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> z důvodu rekonstrukce mostu ev.č.1 1620-2 a s touto akcí spojené uzavírky silnice Ill/11620 v k.ú.Karlštejn — v místě dle mapky dopravné inženýrských opatření (str.4) <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle schémat dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO),které jsou součástí tohoto stanoveni (viz.str.4-10) a v souladu s TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br> Komunikace: silnice [ll/l 1620 (uzavírka silnice v místě mostu ev.č.] 1620-2 v k.ú.Karlštejn) <.>
<br> Termín: od 15.2.2019 do 15.5.2019 (termin provedeni přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky komunikace)
<br> Podmínky realizace:
<br> Pracovní míst...

Načteno

edesky.cz/d/2702266

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz