« Najít podobné dokumenty

Obec Hlásná Třebaň - Zápis ze zasedání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlásná Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Hlásná \ Třebaň
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva
<br> Jednání číslo 3/2019
<br> Datum,čas 4.2.2019 od 19:00
<br> Místo Hlásná Třebaň,Obecní úřad
<br> Přítomni (9) XXXXX XXXXXX,Vnislav Konvalinka,XXXXXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXX
<br> Omluveni (X) XXXX XXXXXX,XXX XXXXXXX,Vojtěch Musil Hosté (X) Zápis zapsal XXXXX XXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu Miroslav Střibrný,Vnislav Konvalinka
<br> 1 Zahájení
<br> 1.1 Organizační opatření
<br> Návrh: Tomáš Snapek navrhl za zapisovatele Tomáše Přibýlu a za ověřovatele zápisu Miroslava Stříbrného a Vnislava Konvalinku <.>
<br> Usnesení 19/03/01.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň zvolilo za zapisovatele Tomáše Přibylu a za ověřovatele Miroslava Stříbrného a Vnislava Konvalinku <.>
<br> Hlasování: Pro (G)—T.Snopek,V.Konvalinka,M.Stříbrný,T.Přibyla,K.Gregorová,M.Knor,Proti (D).Zdržel se (0)
<br> 1.2 Program zasedání
<br> Návrh: Starosta T.Snopek předložil návrh programu,který byl zveřejněn.Dále pak starosta T.Snopek navrhl doplnění programu 0 „Odkup pozemků od Firmy M-Lignum" v bodě různé <.>
<br> Program zasedání:.Soutěž lávka — příprava výstavy,nabídka na projektovou dokumentaci.Strategický plán
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva 1
<br> 33:2:
<br> 3 Strategický plán
<br> Návrh: Zastupitelstvo projednávalo finální verzi dotazníku,který bude distribuován občanům.Finální verzi dotazníku zaslal XXXX XXXXXX <.>
<br> Slečny Kučerová a Kusbachová (organizátorky architektonické soutěže na lávku),které budou zpracovávat architektonicko - urbanistickou studii,zaslaly návrh smlouvy s obcí na zpracování architektonicko — urbanisticé analýzy obce,která bude probíhat současně s tvorbou strategického plánu <.>
<br> Usnesení19/03/03: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje:
<br> 1.Finální verze dotazníku -vzh|edem k faktu,že se ještě dodatečně vyskytly faktické připomínky !( zapracování,byl konečný termín připomínkování posunut na čtvrtek 7.2.2019— po tomto termínu již nebude možno formulář při...

Načteno

edesky.cz/d/2702265

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlásná Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz