« Najít podobné dokumenty

Obec Borová - Pozvánka na veřejné zasedání ZO Borová dne 18.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

elUDpozvanka.pdf
Obecní úřad Borová
<br> Veřejné zasedání zastupitelstva
<br> Obecní úřad Borová v souladu s ust.š 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Borová svolaněho starostkou obce Mgr.Lenkou Tlustou v souladu s ust.& 92 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> V pondělí dne 18.2.2019 Od 18:00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti OU Borová,č.p.100,veřejné zasedání Zastupitelstva obce Borová
<br>.zahájení;
<br>.určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
<br> o schválení programu zasedání ZO Borová (v případě potřeby doplnění programu);
<br> o schválení usnesení zápisu zasedání ZO Borová ze dne 17.12.2018;
<br>.hospodaření Obce XXXXXX ke dni XX.XX.XXXX;
<br>.inventarizace obecního majetku ke dni 31.12.2018;
<br>.žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce — Oblastní charita Políčka;
<br>.záměr a žádost o dotaci z rozpočtových prostředků MMR na realizaci akce: „Školní hřiště v obci Borová“,DT 117d8210B (jedná se rekonstrukci dožilého stavu stávajícího hřiště,záměrem je rekonstrukce včetně vybudování venkovní učebny a osvětlení);
<br> : záměr a žádost o dotaci z rozpočtových prostředků MMR na realizaci akce: „Stavební úpravy hospodářského pavilonu,Borová č.p.106“,DT 117d8210E (jedná se rekonstrukci kuchyně,jídelen,sociálních zařízení apod.a s tím souvisejícího křížení provozů) <,>
<br>.registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Protipovodňová opatření obce Borová“,zadávací dokumentace;
<br>.registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš — Borová“;
<br>.majetkoprávní záležitosti,kupní smlouvy,darovací smlouva,žádosti o prodej pozemků;
<br>.odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva — novela ke dni 1.1.2019;
<br>.organizační záležitosti podle DOŠLÉ POŠTY,diskuze,různé;
<br>.závěr
<br> OBEC BOROVÁ ' Mgr.XXXXX XXXXXX - staro
<br> XXX XX Borová č.p.100 ČD — 00276430,tel.451 743 268 email: obee©bomvacz wwborovacz

Načteno

edesky.cz/d/2702263

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz