« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-upravy-provozu-na-pozemnich-komunikacich.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 17.listopadu č.411,743 01 Bílovec
<br> VÁŠ DOPIS ZN;
<br> ZEDNE: 23.1.2019
<br> NAŠE ZN; MBC/2184/19/DSl-1/Bia 288/2019 VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXX
<br> TEL; XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: radoslavbialik©biioveocz DATUM: 8.2.2019 '
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Městský úřad Bílovec,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení 5 61 odst.1 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,příslušný podle ustanovení 5 124 odst.1 a 6 a 5 77 odst.1 písm c) zákonac “.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích ) v souladu s ustanovením & 173 zákona c.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dál e jen „správní řád“) a s užitím % 77 odst.5 zákonač.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění
<br> vydává opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se ve smyslu ustanovení 5 77 odst.1 písm e) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu ) po předchozím projednání s Policii ČR,KŘ,územní odbor Nový J ičin,dopravní inspektorát Nový Jičín
<br> stanov/přeci: odmi úprava provozu na pozemních komunikacích:
<br> -si1nice II.a III.třídy (na území okresu Nový Jičín) z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při činnosti spojené se správou,údržbou,měřením,opravou a uzavírkou komunikací vmajetkově správě SSMSK,příspěvková organizace,středisko Nový Jičín pro rok 2019 <.>
<br> dopravním značením: přechodně dopravní značení bude podle 5 61 odst.4) zákona č.361/2000 Sb.užíváno dle jednotlivých pracovních schémat B/l-B/26 v obci a schémat C/l-C/14 mimo obe...

Načteno

edesky.cz/d/2702210

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz