« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - OZV obce Hněvošice č. 1/2019 o nočním klidu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Obec Hněvošice Zastupitelstvo obce Hněvošice
<br> Obecně závazná vyhláška obce Hněvošice č.1/2019
<br> o nočním klidu
<br> Zastupitelstvo obce Hněvošice se na svém zasedání dne 4.2.2019 usnesením č.04/02/2019 usneslo vydat na základě ustanovení 5 10 písm.d) a ustanovení 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení 5 5 odst.6 zákona č.251/2016 Sb <.>,v platném znění,o některých přestupcích,tuto obecně závaznou vyhlášku:
<br> Čl.1 Předmět
<br> Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována <.>
<br> č|.2 Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny <.>
<br> Čl.3 Stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klid dodržována <.>
<br> 1/ Doba nočního klidu nemusí být dodržována v následujících případech: a/ v noci z 31.prosince na 1.ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku <.>
<br> 2/ Doba nočního klidu se vymezuje od 03.00 do 06.00 hodin a to v následujících případech:
<br> a/ v noci ze dne konání tradiční akce Sportovní slavnosti na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci červnu
<br> b/ v noci ze dne konání tradiční akce Odpust sv.XXXXX a XXXXX na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci červnu
<br> c/ v noci ze dne konání tradiční akce Myslivecké hody na den následující konanéjednu noc ze soboty na neděli v měsíci červenci
<br> d/ v noci ze dne konání akce Oslavy výročí obce na den následující konané dvě noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v měsíci červenci
<br> e/ v noci ze dne konání tradiční akce Letní kino na den následující konané jednu noc 2 pátku na sobotu v měsíci červenci a jednu noc 2 pátku na sobotu v měsíci srpnu
<br> f/ v noci ze dne konání tradiční akce Sportovn...

Načteno

edesky.cz/d/2702206

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz