« Najít podobné dokumenty

Obec Strachotice - Záměry obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strachotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry obce
Obec Strachotice,671 29 Strachotice
<br>
<br> ZÁMĚR OBCE
<br>
<br> Obec Strachotice v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,zveřejňuje záměr prodeje nemovité věci (pozemku) ve
<br> vlastnictví obce v k.ú.Strachotice,zapsané na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro
<br> Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Znojmo <.>
<br>
<br> Pozemek určený k prodeji
<br>
<br> Parcelní číslo druh pozemku výměra [m2]
<br> 1611 ostatní plocha 227
<br>
<br> Pozemek se nachází
<br>
Písemné žádosti či připomínky k výše uvedenému záměru lze doručit do 15 dnů ode dne jeho
<br> vyvěšení <.>
<br>
<br> Rozhodování o prodeji majetku obce podléhá dle § 85 písm.a) zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,schválení zastupitelstvem obce <.>
<br>
<br> Ve Strachoticích 11.2.2019
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX v.r
<br> starosta obce
<br>
<br> Bližší informace poskytneme,v případě zájmu,v úředních hodinách na obecním úřadě <.>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce: Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
<br> Sejmuto z úřední desky: Sejmuto z elektronické úřední desky:
<br>
<br> Obec Strachotice,671 29 Strachotice
<br>
<br> ZÁMĚR OBCE
<br>
<br> Obec Strachotice v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> (obecní zřízení),v platném znění,zveřejňuje záměr prodeje nemovité věci (pozemku) ve
<br> vlastnictví obce v k.ú.Micmanice,zapsané na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro
<br> Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Znojmo <.>
<br>
<br> Pozemek určený k prodeji
<br>
<br> Parcelní číslo druh pozemku výměra [m2]
<br> 3121 ostatní plocha 1063
<br>
<br> Pozemek se nachází
<br>
Písemné žádosti či připomínky k výše uvedenému záměru lze doručit do 15 dnů ode dne jeho
<br> vyvěšení <.>
<br>
<br> Rozhodování o prodeji majetku obce podléhá dle § 85 písm.a) zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,schválení zastupitelstvem obce <...

Načteno

edesky.cz/d/2702196

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strachotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz