« Najít podobné dokumenty

Obec Libouchec - Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec - 18. 2. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libouchec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů <.>
<br> OBEC LIBOUCHEC zve srdečně všechny občany Libouchecka na 2.zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE LIBOUCHEC,které se bude konat
<br> dne 18.února 2019 (pondělí) od 17:00 hodin
<br> v jídelně ZS a MS Libouchec
<br> PROGRAM 1) Zahájení - určení zapisovatele - návrh a schválení ověřovatelů zápisu - návrh a schválení programu 2) Kontrola usnesení 3) Organizační 3.01.Projednání žádosti o prodej pozemku p.p.č.283 o výměře 792 m2 v k.ú.Libouchec— žadatel 3.02.Projednání žádosti o prodej pozemku o.p.e.401/2 o výměře 120 m2 v k.ú.Libouchec— žadatel — 3.03.Projednání prodeje pozemku p.p.č.1334/2 o výměře 44 /2 m2 v k.ú.Knínice u Libouchce— žadatel D8 Žďárek s.r.o.3.04.Projednání návrhů k nově uzavíraným kupním smlouvám prodeje pozemků 3.05.Projednání vybudování osvětlení a opon v sále Domu Svoboda 3.06.Rekonstrukce elektroinstalace na pódiu v sále Domu Svoboda— bez materiálů 3.07.Projednání výzvy k podanému odvolání Farmy pod Blanskem s.r.o.proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje,proti povolení výjimky v souvislosti s výkonem zemědělské činnosti na p.p.č.940/3 v k.ú.Knínice u Libouchce 3.08.Projednání kupní smlouvy stavby „Libouchec,Žďárek — vodovod“ Severočeské vodárenské společnosti a.s.3.09.Projednání opravy střechy,výměna oken a oprava fasády se zateplením v obecním domě Libouchec 230 — bez materiálů 3.10.Žádost Spolku pro záchranu kaple Botschen o poskytnutí finančního daru ve výši 100.000 Kč 3.11.Rozpočtové opatření č.1 roku 2019
<br> 4) Diskuze
<br> 5) Závěr jednáni
<br> XXXX XXXXX,v.r.starosta obce Libouchec

Načteno

edesky.cz/d/2702076

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libouchec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz