« Najít podobné dokumenty

Obec Tvrdonice - Obec Tvrdonice – Pozvánka na ZO dne 18.02.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tvrdonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Tvrdonice – Pozvánka na ZO dne 18.02.2019
Obec Tvrdonice
starosta obce
<br> P O Z V Á N K A
Na základě zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <,>
dle ustanovení § 92 odst.(1)
<br> svolávám veřejné zasedání zastupitelstva obce
<br> na pondělí 18.02.2019 v   18:00 hod.na Dělnickém domě ve Tvrdonicích <.>
<br> Program:
1.Zahájení
2.Volba ověřovatelů zápisu
3.Volba zapisovatelky
4.Podání žádosti o dotaci „ Dětské,dopravní a workoutové hřiště
<br> v obci Tvrdonice“
5.Podání žádosti o dotaci „ Rekonstrukce komunikace ve Tvrdonicích
<br> – Vinohradní “
6.Program rozvoje obce Tvrdonice na období 2019 - 2025
7.Veřejnoprávní smlouva - Český zahrádkářský svaz,Fotbalový klub
<br> mládeže Podluží,TJ Sokol Tvrdonice,Římskokatolická farnost
Tvrdonice,Slovácký Podlužácký krůžek v Tvrdonicích,Moravský
rybářský svaz
<br> 8.Kupní smlouva části pozemku KN p.č.3058/1,dle GP nově
zaměřeno jako pozemek KN p.č.3058/134 o výměře 21m2 v k.ú <.>
Tvrdonice
<br> starosta
Ing.XXXXXX XXXXXXX v.r <.>
<br>
P O Z V Á N K A

Načteno

edesky.cz/d/2702055

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tvrdonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz